Nyheter

Lions vattenprojekt Water Means Life

Läs rapporten från projektet.

Lions senaste besök i Adana

Sedan i somras pågår en förflyttning av syriska flyktingar i Turkiet till den ort där de först registrerades. Flera tar sig över gränsen från Syrien trots att den är stängd. Detta innebär att anhopningen har ökat i de sydliga städerna.>>

Årets narkotikasökhund donerades av Lions

Källa: Svenska Dagbladet

Hunden Atte, som tjänstgör vid Brottbekämpningsgrupp Malmö med sin förare Josefin Frid, har utnämnts till Årets narkotikasökhund 2019. Årets Sökhund har Lionsbricka nr 45 vilket betyder att det är en hund som är inköpt av Tullverket för donationer från Lions.

Atte är en fyraårig labrador retriever som först var tänkt att bli en jakthund men skolades om och är nu en av Tullverkets bästa narkotikasökhundar. >>

Rumäniens första skola bekostad av Lions för barn med funktionsnedsättning fyller 25 år

Källa: MyNewsDesk

Lions Sverige startade 1994 Rumäniens första skola för barn med funktionshinder. Efter att ha tagit del av fruktansvärda TV-bilder hur barn med funktionshinder förvarades på förskräckliga institutioner. Barn med funktionshinder hade inte rätt att gå i skola, ingen vård, de var helt utestängda från samhällets omsorg och undervisning. Ett oerhört lidande för barnen och deras föräldrar. >>

Hjälparbete efter jordbävningen i Albanien med MSB och Lions Sverige tillsammans

Källa: MyNewsDesk

På förfrågan till EU från Albanien om hjälp till nödlidande på grund av jordbävningskatastrofen 26 november fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 3 december uppdraget att skicka personal, tält, sängar och madrasser. >>

Lions och skolan i antidrogsatsning

Källa: Borås Tidning

I Herrljunga har en ökning av droganvändningen märkts av och speciellt området kring stationen är ett vanligt tillhåll. Nu satsar Lions Club, Altorpskolan och polisen på att förebygga droger.>>

Lions Clubs Internationals nya president på besök i Sverige

Lions överlämnade 30 000 kronor till Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr

Källa: NA.se

Lions i Stockholms regionen, som sträcker sig från Stockholm till Vadstena överlämnade i Motala för några dagar sedan 30 000 kronor till Urbergsgruppen Grenna-Norra Kärr. Överlämnandet skedde av ordförande i Lions miljökommitté Rolf Hallberg, som är professor emeritus vid Stockholms universitet och ledamot av Vetenskapsakademin.>>

Robin Bryntesson tilldelades Lions Livskvalitétspris av Lions

Källa: Facebook

Livskvalitétspriset gick till Ebba Einarsson

Källa: Facebook

Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019 delades på fredagen ut på Lions riksmöte i Västerås.

Guvernörsrådet för 2019-2020

Källa: Facebook

Under årets riksmöte som ägde rum i Västerås i helgen valdes 5 nya distriktsguvenörer samt guvernörsrådsordförande för 2019-2020. Från vänster: 101V Östen Byström, 101S Bengt Persson, guvernörsrådsordförande Thorbjörn Bengtsson, 101O Gunnar Rydin, 101N Lars Ekbäck och 101M Svante Hanses.

Lions Convention 2019

Se Nordens Lions i paraden (cirka 14:28) på YouTube!

Special Olympics Sverige och Lions Sverige siktar mot framtiden tillsammans

Nu står det klart att Special Olympics Sverige och Lions Sverige startar ett långsiktigt samarbete för att utveckla möjligheten till idrott för alla. ”Vi känner verkligen för det här”, säger Nils-Erik Borgström, ordförande för Lions Sverige.  >>