BRING QUALITY TO LIFE, LIONS TÄLTPROJEKT

Lions tält-aktivitet är det internationellt mest kända svenska Lionsprojektet, som drivs av Lions Sverige. Klubbarna rekommenderas att årligen betala minst 40 kronor per medlem till aktiviteten, men många klubbar ordnar aktiviteter som gör att det blir mera. Aktiviteten är ett samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och går ut på att Lions samlar in pengar och köper tält som lagras i MSB:s depå i Kristinehamn. När Sverige får en förfrågan från FN eller EU om hjälp vid katastrof- och krissituationer i världen, engageras MSB och de rycker ut med tälten samt, om möjligt, också en Lionsrepresentant. Lionsrepresentanten har rekryterats av Tält-teamet, från Lions medlemmar, som får in ansökan via medlemmens klubbpresident.

Det har funnits olika typer av tält som har anpassats till olika klimat, men det har visat sig vara svårt att anpassa lagerhållningen till de olika behoven och att bedöma vilket klimat som är det aktuella på katastrofplatsen. I samråd med MSB och UNHCR har vi kommit fram till en lösning med tält som har dubbel tältduk med luftspalt. Detta är inte tillräckligt för en sträng vinter, men det brukar gå att hitta mattor och filtar lokalt för att öka isoleringen. De nya blå Lionstälten är på 15m², (3,25 x 4,65m) eftersom varje person, enligt UNHCR, skall ha 2,5m² eget utrymme och de levereras med 6 filtar/tält.

Hitintills (2018) har över 5000 tält för 30 miljoner kronor skickats iväg runt om i världen till olika katastrofområden. Det första tillfället var i Pakistan hösten 2005, då Lions tillsammans med dåvarande Räddningsverket snabbt var på plats. I det arbetet var även Lions i Pakistan inblandade. Lions styrka är att vi finns i över 200 länder och snabbt kan hjälpa till lokalt.

Här en lista på levererade Lions tält:
2005: 225 vintertält till Pakistan, jordbävning
2006: 40 sommartält till Serbien, översvämning
2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 civilförsvarets sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer
2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning
2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning
2008: 144 tropiktält till Burma, taifun
2008: 1079 sommartält, 149 ökentält, 56 tropiktält till Kina, jordbävning
2010: 395 sommartält till Haiti, jordbävning
2011: 300 sommartält till Tunisien, flyktingar Libyen
2011: 470 tält till Turkiet
2013: 30 tält till Filippinerna
2014: 1025 tält till Irak
2016: 7 tält till Sri Lanka
2016: 150 tält till Grekland

Tält-teamet består av
Reino Wikström, Lionsklubb Mölndal, ordf.
Per Blomqvist, Lionsklubb Uddevalla, PR

Adjungerade:
Björn Åström, Lionsklubb Kristinehamn, packning, lastning
Finn Bangsgaard, Lionsklubb Svansjö, myndighetskontakt
Lina Eiserman Ålund, Lionsklubb Mölndal, rekryteringsansvarig, PR

 


Lions tält i Pakistan efter en jordbävning.

Broschyr om Lions tält.