Nyheter

2018-09-05

Lions hjälper översvämningsoffren i Kerala

Källa: LCIF

Katastrofer som översvämningen i delstaten Kerala i Indien är en tydlig påminnelse varför vi gör insatser som medlemmar i Lions. Den värsta översvämningen på mer än ett århundrade har ödelagt området i den södra delen av landet. Oräkneliga vägar och mer än 100 broar har omfattande skador, vilket isolerar avlägsna områden i de bergiga områdena i delstaten som har drabbats allra värst.
Mer än 680 000 människor finns i tillfälliga läger och tusentals fler finns i höglänta områden som har isolerats på grund av översvämningen, vilket gör att insatserna att tillhandahålla mat, mediciner och rent vatten till en mycket stor utmaning. Den goda nyheten är att Lions lokala medlemmar gör skillnad och du kan också hjälpa till!
LCIF har beviljat ett riktat katastrofanslag på USD 100 000, vilket gör det möjligt för medlemmarna att tillgodose angelägna behov i området. Sedan översvämningarna inleddes i juli har LCIF beviljat ytterligare USD 95 000 i nödfallsanslag.

Vi har etablerat oss som den globala ledaren inom humanitära hjälpinsatser. Vi vet aldrig när eller var katastrofer kommer att inträffa, men när de inträffar finns Lions Clubs International Foundation (LCIF) där för att tillhandahålla riktade katastrofanslag, vilka gör det möjligt för Lions medlemmar på plats att göra snabba insatser i de hårdast drabbade områdena.

Under bara de senaste två åren har LCIF beviljat USD 2,3 miljoner i anslag, för att hjälpa Lions medlemmar runtom i världen att bidra med både snabba och långsiktiga hjälpinsatser. Genom att bidra till Lions hjälper du lindra effekterna av katastrofen samt stötta återuppbyggnaden av samhället.