Sveriges Lions 50åringar

Följande person har varit medlemmar i Lions i minst 50 år.

Olle Wikman

1 september 1966

LC Ånge

Lennart Ljungkvist

1 februari 1967

LC Hällefors

Lennart Ljungkvist har varit med i LC Hällefors sedan 1967 och har med stort engagemang deltagit i klubbens aktiviteter under hela den tid som han har varit medlem. Med sin stora erfarenhet har Lennart i stor utsträckning bidragit till klubbens utveckling och framgång. Lennarts positiva inställning har varit en tillgång för sammanhållningen i klubben.

Ingwar Lindgren

Maj 1960

LC Arboga

Lars Hansson

LC Sundbyberg

1960

Många av oss såg Lars som en länk till det förgångna, eftersom hans goda minne tillät honom att på ett mycket målande sätt dela med sig av anekdoter, om såväl hela släkter som intressanta och historiska platser i Sundbyberg. Lars avled den 16 februari 2017, 83 år gammal.

Bengt Olsson

LC Dalby

01-jan-1963

Bengt har varit aktiv i styrelsen, president flera gånger, sekreterare samt varit aktiv för kontakt med vän klubbar som Dalby haft.
Var med och startade klubben i Dalby 1963
Är idag chartermedlem och har varit en mycket engagerad medlem.

Bert Bergkvist

LC Dalby

01-jan-1963

Bert har haft alla uppdragen styrelsen, President, kassör och sekreterare. Var med och startade klubben i Dalby 1963 Är idag chartermedlem, men fortfarande väldigt aktiv i vår verksamhet.

 

Heinz Ondrejka

LC Falun

01-dec-1963

50 år medlemskap HEINZ ONDREJKA LC FALUN Heinz Ondrejka intogs som medlem i Lions Club Falun i december 1963. Han har en osedvanligt lång bana av uppdrag: kassör, Lions President, Zonordförande, Distrikts-guvernör 1975/76, blev den förste GRO som valts på ett Riksmöte 1981. Heinz var 1989-91 ledamot av Internationella styrelsen och dess ”Finance and Headquarters Operation Committee”, under det 2:a året som Ordförande. 1990-91 ledamot av Internationella Kommitten för Sight First, ansvarig för Europa. Han blev 1995-96 adjungerad ledamot till Internationella Styrelsens Constitution & By-Laws Committee. Heinz har ett 10-tal år varit gruppledare för de Nordiska Grupperna av DG-elect-seminarierna vid internationella Conventen. Han blev 1996 Sveriges Lions representant i Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige, efter att ha fullgjort maximal mandattid som ordinarie styrelseledamot blev han utsedd till suppleant.

Henz har, tillsammans med sin kära Mejt, deltagit i 42 riksmöten i Sverige och flertalet utomlands, 14 Europaforum, 24 NSR-möten samt 31 Internationella Convent. Han har dessutom hunnit med ett antal utländska distriktsmöten som inbjuden gäst-talare i Storbritanien, Italien, Australien och Nya Zeeland. År 1977 blev Heinz fadder för LC Falun/Bergsmannen, där han även utsetts till hedersmedlem. Han var 1984 initiativtagare till Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och blev de första åren fondens kassaförvaltare. Den långa karriären har belönats genom flera utmärkelser: Erhållit Guldlejonet 1984 (Sveriges Lions högsta utmärkelse), blivit Progressive Melvin Jones Fellow, fått 5 International President Certificate of Appreciation, blivit Ambassador of Goodwill (Lions Clubs International högsta utmärkelse) samt 18 st Internationella Presidenters medaljer.

Heinz är den som vi i LC Falun alltid kan rådfråga i många sammanhang. Han är en ivrig och engagerad Lion, som alltid håller Lions fana högt. Under många år har han lagt ner mycken tid att skriva minnesbrev åt de, som skänkt bidrag till Lions Cancerforskningsfond. Han ställer alltid upp på klubbens aktiviteter i den mån han och Mejt har tid och ork. Han har en smittande humor men också ett bett i sina repliker.

Gerth Norby

LC Hyltebruk

10-nov-1965

Gerth Norby blev medlem 10 nov. 1965 med Sven Henriksson som fadder, och har under åren arbetat med ett flertal uppdrag. Bland annat som Lions President och Sekreterare. Gerth har under många år varit verksam i Aktivitetskommittén med Lions Loppmarknader, Lotterier, Valborgsmässofirande m.m. Dessutom är Gert Klubbmästare, där han med sin vänliga framtoning sprider trivsel i klubben.

Kurt Hagström - avliden

LC Vreta Kloster

01-jan-1966

Kurt Hagström har varit medlem sedan Lions Club Vreta Kloster startades 1966. Och är fortfarande aktiv som medlem. Idag är Kurt inne på sitt 92:andra levnadsår och vid mycket god vigör och deltar aktivt på våra möten samt ställer upp med ett leende och glimten i ögat när det behövs. Kurt har under sitt medlemskap haft förtroende uppdrag som Kassaförvaltare, Sekreterare, President, Klubbmästare m.fl.

Peter Waldén

LC Nora

Gick med när LC Nora Chartrades 1954. Han var DG 1967-1968 och deltog på Lions Clubs 50 års Jubileum, 1967 års Convention, i Chicago.
Var med och startade hedersrådet när han blev VDG. Han har deltagit på ca 25 Riksmöten, många Europaforum under åren. Fortfarande är Peter aktiv, är alltid på Lionsmöten och deltar i samtliga aktiviteter. Han hoppas ha möjlighet att deltaga på Lions 100-års jubileum 2017 i Chicago.

Stig Laurenus

LC Landskrona

01-jan-1966

Stig Laurenius medlem sen 1966-01-01 tilldelades en PMVJ för sina STORA INSATSER I KLUBBEN I SAMBAND MED HANS 50 ÅRIGA MEDLEMSKAP.

Stig hade innehaft de flesta ämbeten i klubben men fram för allt hade han som ingen annan arbetat med olika arrangemang för att dra in pengar till vår hjälpkassa.
Det handlade om miljoner kronor under de gångna åren.

Erik Nordin

LC Hamrånge

01-okt-1965

Lars Erjö

LC Arboga

01-jan-1959

Sture Anderson

LC HYltebruk

01-jun-1963

Sture Andersson blev medlem 19630601 och har under sin verksamma Lions-tid varit president under tre perioder samt sekreterare under ett år.
Han har utöver detta varit en av de drivande i aktivitetskommittén.

Uno Rehn

LC Hällefors

01-mar-1963

Uno Rehn är en tillgång för Lions Club Hällefors. Han har underhållit medlemmarna med musik, sång och dikter. Att det är ordning och reda i klubben ser Uno till. Många ideer och förslag har kommit från Uno och engagemanget för Lions versamhet är fortfarande mycket stort.

Sivert Sundin - avliden

LC Åhus

26-jun-1962

Sivert var initiativtagare till bildandet av LC Åhus. Klubben chartrades den 26/2 1962. Han var den ende kvarvarande chartermedlemmen och förblev mycket aktiv i klubben. Sivert missade sällan våra klubbmöten och var dessutom med på de flesta av klubbens aktiviteter. Under de 51 år som Sivert verkade inom Lions hade han innehaft många befattningar såväl inom klubben som distriktet. President 1967-68 och över 25 år som distriktsrevisor. Många kanske kände honom som researrangör då han under 1970-80-talet anordnade resor till Europaforum. För sina insatser inom Lions tilldelades han 3 MJF.

Kurt Nilsson

LC Sala

20-sep-1951

Kurt Nilsson var med vid bildandet av Lions Club i Sala 1951. Åren 1959-60 verkade han som president i klubben. Kurt har sedan haft många befattningar inom klubben. Han har i sin egenskap av publicist sett till och verkat för att LC Sala har uppmärksammats genom åren och på så sätt gjort Lionrörelsen känd. Kurt fick för sina insatser i klubben och för Lionrörelsen utmärkelsen Melvin Jones Fellows år 1991. Kurt som fyllde 93 år i april är sedan några år priviligierad medlem och följer fortfarande med vad som händer i klubben via sin dator i hemmet.

Helge Palmqvist

LC Hyltebruk

01-apr-1961

Under Helge Palmqvists Jubileumsår gratulerade DG Paul Månsson till de 50 åren samt överlämnade standar från MD 101 SV, Lions diplom samt jubileumsmärken. Senare överlämnade PDG Paul Månsson Lions Världspresidents, Wing-Kun Tam, utmärkelse i form av standar, kavajmärke och en sportig keps med Världspresidentens valspråk ”I Believe”. Utöver detta har Helge mottagit ett personligt brev från Wing-Kun Tam med gratulationer, tack och förhoppning om nya aktiva Lionsår. Vidare har Helge hedrats med ett anslag till LCIF om 5.000 kr. Helge Palmqvist blev medlem i april 1961. Han var President åren 1965-66 och 1980-81. Sekreterare 1994-97 samt Zonordförande 1985-86. Sedan många år handlar Helges uppdrag om Internationella Relationer och LCIF. Helge är klubbens nestor. Vid 88 års ålder präglas hans medlemskap ännu av ett stort engagemang.

Sven-Erik Östman

LC Mariestad

01-jan-1957

1957 medlem i LC Övertorneå
1958 medlem i LC Piteå
1961 medlem i LC Arvidsjaur
1965 medlem i LC Lidköping
President 1969/70
1981 medlem i LC Mariestad
President 1984/85
1986/87 ZO
1989/90 Nominerad till biträdande DG

Tore Fjellman

LC Mariestad

01-jan-1954

Chartermedlen i LC Mariestad 1954. Klubbens förste sekreterare. På den tiden skrevs aktivitetsrapporten på engelska. Har innehaft de flesta poster i styrelsen President 19985/86 Har besökt internationella kontoret i Chicago.

Torsten Wiklund

LC Skellefteå

01-nov-1955

Erik Ström

LC Vansbro

01-dec-1960

Erik 94 år ung, vår nestor och chartermedlem i LC Vansbro, firades i samband med klubbens 50-årsjubileum i september 2010. Han har deltagit med liv och lust och genom åren haft alla befattningar i klubben, var även sekreterare i LC Borlänge, där familjen bodde under åren 1963 - 1969. Erik var "grundare" till LC Vansbros kulturpris som instiftades 1971. Han var en pådrivande kraft i samband med klubbens stora pappersinsamlingar och bilrallyn. Besökt ett flertal riksmöten. Han besöker oss fortfarande på våra möten och när vädret tillåter kommer han spatserande till lokalen likt en ung gosse.

Rune Hellman - avliden

LC Borlänge

01-okt-1960

1960 blev Rune medlem i LC Surahammar där han var medlem till 1965. Han fick då en lärartjänst i St Tuna och flyttade till Borlänge, där han omedelbart blev medlem i LC Borlänge. Rune har genom åren haft alla befattningar i klubben och han har också varit en av ”grundarna” av LC Borlänges glasögoninsamling. Hans eminenta förmåga att behandla det svenska språket har gjort honom till uppskattad talare vid exempelvis klubbens jubileer och han har också författat klubbens jubileumsskrifter. Naturligtvis har Rune, som en av de första i klubben, tilldelats MJF.

Arne Yttergren

LC Umeå/Teg

01-nov-1960

Arne har deltagit med liv och lust i klubbens arbete genom alla år. 1968 övertog han ansvaret för Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet. Där har han varit pådrivande för klubbarnas insamlingsarbete i distrikt 101 P och 101 N. Det insamlade beloppet närmar sig nu 200 mkr. För detta sitt engagemang utsågs Arne till medicine hedersdoktor vid Umeå Universitet 1993 och till Melvin Jones utmärkelse 1989.

Göran Hansson

LC Vindeln

01-apr-1960

Göran Hansson är fortfarande en av de mera aktiva i klubben trots att han blandade bort sina egna glasögon i samband med glasögoninsamlingen. Tidigare i år fick han motta MJF och nu vid senaste månadsmötet gratulationer från klubben och en hälsning med rockslagsmärke från världspresident Wirfs. Göran tycker att det är ett privilegium att få vara tillsammans med trevliga kompisar och göra nytta. Härom året delade klubben ut 76.800 kronor.

Åke Werner

LC Råneå

01-jan-1956

Åke är chartermedlem. Klubben bildades i februari 1956 och han har nu drygt 54 års medlemsskap. Redan andra verksamhetsåret var han klubbpresident första gången och detta upprepades 1990-91. Åke, nu 84 år, är f.d. rektor och har varit en synnerligen aktiv medlem. 1993-94 tilldelades han MJF. Åke tillhör den unika grupp av lionsmedlemmar, som ståtar med 100 % närvaro på månadsmötena under hela sitt medlemsskap.

Karl Åberg

LC Kopparberg

01-apr-1955

En trogen Lions i LC Kopparberg firades i april 2010 efter 55 års medlemskap.

Sören Fält

LC Finspång

01-jan-1959

När han i januari 1959 fick sin första lärartjänst vid Kommunala Realskolan i Dorotea blev han tämligen omgående inbjuden till Lions Club Dorotea distrikt AC. Han blev dessutom klubbens sekreterare. Klubben var liten men med god sammanhållning och mycket aktiviteter exempelvis julgransförsäljning. 1964 flyttade han till Finspång och gymnasieskolan. Han blev transfererad till LC Finspång och fick uppdraget som protokollsekreterare, som han hade ett antal år. När en av LC Finspångs mera framträdande medlemmar Sture Fredbäck blev DG fick han posten och distriktets sekreterare. För närvarande är han medlem i stipendiekommittén och fortfarande aktiv.

Bernt Rimer - avliden

LC Grästorp

01-mar-1957

Sven-Åke Bågenholm

LC Grästorp

01-mar-1957

Bertil Engström

LC Gamleby-Överum

01-jan-1959

50 års medlemskap och 100% närvaro. Bertil har varit med i vår klubb sedan 1959. Att han under hela denna tid klarat av att vara närvarande till 100 % är en stor prestation som visar Bertils mycket stora intresse för Lions. Under åren har Bertil varit klubbens president 3 gånger och dessutom innehaft flera av klubbens olika uppdrag. På senare år har Bertil kokkonst kommit klubbmedlemmarna till del genom hans arbete i klubbmästeriet. Bertil har alltid flitigt medverkat i klubbens aktiviteter. Höjdpunkter som Bertil minns är Barnensdag -59 och -62 och de stora Röda Fjädern insamlingarna på Hylands tid.

Sven Deltin

LC Gamleby-Överum

01-jan-1959

1959 blev Sven medlem i LC Norberg. Därefter flyttade familjen till Västervik och slutligen Gamleby 1964. Sven har varit president och haft många olika uppdrag i klubben genom åren. Sven har lagt ner mycket arbete på att få fram idéer till förnyelse av klubbens aktiviteter för att samla in pengar till vår hjälpverksamhet och som också kan vara till glädje för folket på orten. En sådan aktivitet var uttagningstävlingarna till VM för racerbåtar. Klubben stod för hela arrangemanget och mycket jobb blev det. Inkomsterna var 80 000 kr men nettot bara 34 kr. Trots allt var det kul aktivitet och klubben fick mycket fin PR.

Bo Storm

LC Brunflo

01-feb-1960

Vi LC Brunflo har en enastående chartermedlem Bo Storm ( född 1924, f d rektor )som var med och bildade vår klubb 1 feb. 1960 och han har 50 års 100% närvaro på månadsmötena. Har är fortfarande en mycket uppskattad och aktiv lionsmedlem, har varit DG, ZO, LP ,LS mm.

Börje Hermansson

LC Kristianstad

01-nov-1959

Transfer: Till Kristianstad 20 november 1959 Befattningar i Lions: Dir.1961- 62 Lk. 1962- 63 Lk. 1963- 64 Rev.1974- 1988 Chevron för 50-års Lionsmedlemsskap 9 mars 2010

Jan Rockler

LC Skänninge

01-oct-1958

Åke Isaksson

LC Habo

01-okt-1958

Gustaf Burström

LC Luleå

01-sep-1958

Tore Jakobsson

LC Luleå

01-okt-1958

Ulf Tideman

LC Luleå

01-maj-1960

Gunnar Olsson

LC Tillberga

01-feb-1953

Gunnar Ericsson

LC Rättvik

01-feb-1955

Olle Håkansson

LC Nässjö

01-dec-1959

Lions Clubs International MD101 Sverige