Lions internationella president besökte Sverige

I helgen 27-29 oktober besökte Lions Internationella President Naresh Aggarwal med hustru Navita, Guvernörsrådets möte i Kista, Stockholm.

Många Lions hade samlats för att träffa presidentparet under dagarna och att lyssna på presidentens tal till Lions i Sveriges med möjligheter till frågor. Temat för presidentens tal var "Lions Forward in the Power of We" och han pratade om hur viktigt det är att förstärka våra serviceaktiviteter, bjuda in nya medlemmar både fler kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund. Målet är att vi inom några år skall vara hälften kvinnor och män inom Lions. Även att vi behöver söka upp intressegrupper som kan bilda Lions klubbar och bidra till att hjälpa människor i samhället. presidenten betonade de viktiga uppgifterna vi har inom våra fem programområden, Miljö, Syn, Hunger, Barncancer och Diabetes och att Lions kan bidra mycket genom olika insamlingar och projekt inom dessa områden. målet är att 2020 hjälpa 200 miljoner människor i världen.

Presidenten blev väl mottagen och omhändertagen under dessa dagar och fick även träffa Sveriges Lions projektledare för den nationella insamlingen för De Glömda Barnen samt insatsen för hungerkatastrofen i Somalia och ansvariga för Lions katastroftält i samarbete med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap (MSB).

Även det avslutade MD projektet Diabeteskliniken i Sri Lanka, som idag har egen finasiering, med förebyggande arbete mot barnfetma för att barn inte skall drabbas av diabetes typ 2, presenterades samt en presentation av hur Sveriges Lions arbetar med PR och marknadsföring för att nå ut till allmänheten.

LC Stockholm, vilken fyller 70 år nästa år, och är Europas äldsta klubb, berättade genom klubbpresident Anna-Märta Israelsson om klubbens 70 åriga arbete. De var även värdar under dagarna och såg till så att allt fungerade smidigt för alla deltagare.

Ett antal utmärkelser delades ut under lördagen, ledarskapsmedaljer samt Presidents medalj.
Även andra utmärkelser i form av presidentens slips och special designat glaskonstverk delades ut.
Presidenten fick gåvor från Sveriges Lions som tack för besöket i form av donation till LCIF med USD 1000 till Diabetes samt en bok om Sverige.

Det blev många samtal med presidenten och hustru Navita i samband med dagarna och under fredagens och lördagens middagar. Under fredagens Get Together framförde en sånggrupp ABBA musik och under lördagskvällen höll en toastmaster i kvällen med sång och tal.

Presidentparet fick indisk mat vid båda middagarna genom hotellets indiske kock, vilket presidentparet uppskattade.

Under söndags förmiddagen hade Lions Quest utbildning för medlemmar och Guvernörsrådet deltog den första timmen innan GR 3 mötet fortsatte sitt sammaträdet till klockan 12.00.

Presidentparet reste hem tidig söndagsmorgon eftersom presidenten skulle till ett extrainkallat möte vid huvudkontoret i Oak Brook.

Tack till er alla som bidrog till ett lyckat besök för Lions internationella President med hustru Navita.
Genom ett mail till mig under söndagen framför presidenten sitt stora tack till alla närvarande vid mötet för ett mycket bra program och ett hjärtligt mottagande samt med en uppskattning för de enorma satsningar Sveriges Lions gör för människor nationellt och internationellt. 

Mats Granath
Guvernörsrådets Ordförande