Vad är Lions för dig, vad är Lions för mig?

Få av er vet vem jag är…
O´ det är förståligt och helt ok,
jag ska strax presentera mig.

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Klicka på bilden för att se en större version.
Bild: Per Svensson Borrud

 

Detta är som ni väl känner igen Lions Syften.

Vi medlemmar runt om i alla våra klubbar har säkerligen väldigt olika bakgrund och livsöden, erfarenheter och värderingar.
Vi har nog också väldigt olika syn på Lions, och när vi läser Lions syften så gör vi nog det med väldigt olika ögon.
Om jag skulle fråga var och en: 
Varför gick du med i Lions? 
Vad är det viktigast & bästa med Lions?
Vad får dig att gå på din Lions Clubs möten?
Vad ska din lokala klubb engagera sig i?
Så skulle jag troligen få många olika svar.


Distriktets styrelse. Bild: Per Svensson Borrud

Vad är Lions för dig, vad är Lions för mig?

Vissa ser det som ett rent välgörenhetsengagemang medan andra ser det mer som en trevlig klubbgemenskap.
Vissa ser det som en plikt medan andra ser det som ynnest.
Vissa tar sitt medlemskap väldigt seriöst medan andra har det som en kul grej.
Vissa är unga men många är… erfarna.

Jag ser inte denna spridning och dessa olika synsätt som ett problem utan som en styrka.
Men, det är bara en styrka om vi enas om att vi är och låter oss få vara olika.

Så istället för att låta olikheter, oliktänkande, olika synsätt vara ett hinder för vår gemenskap och vårt engagemang, utifrån Lions syfte låta våra klubbar lägga de medel och resurser på det som man ser som viktigt och angeläget i just det samhälle man lever och verkar i.


Jim Wallenberg. Bild: Per Svensson Borrud

Jag heter Jim Wallenberg,
O´ jag är som många andra:
Jag är född och uppväxt
Gick i skola och fick ett arbete
Jag är barn till mina föräldrar och förälder till mina barn.
Jag är gift med min fru som även är gift med mig.
Jag bor i mitt hem och jobbar på mitt jobb.

Man kan säga att jag har en ”premium grunduppsättning”

O´ Jag som många andra ger lite månatliga bidrag till ett par hjälporganisationer,
det får mig att må lite bättre.
Men, det känns ändå väldigt distanserat och opersonligt.

Så när jag fick frågan om att bli medlem i Lions så…  ja det var först ett ganska svalt intresse från min sida då jag kände att jag redan bidrog med mitt strå.
Men efter att ha läst på lite och besökt klubben så bestämde jag mig att gå med av två anledningar.

 • Gemenskapen

Vid mitt gästbesök så kände jag mig inte bara varmt välkommen utan även att detta var en mycket trevlig gemenskap som jag väldigt gärna ville fortsätta ta del av och förhoppningsvis även kunna bidra till.

 • Lokalt engagemang

Jag såg här möjligheten att kunna vara med och ge mitt bidrag inte bara ekonomiskt utan även praktiskt till något som var mycket närmare och därav mer greppbart, konkret… och personligt.

Så för mig är Lions Klubb Kisa:

 • En del av en av världens största hjälporganisationer som genom engagemang i olika samhälls- och hjälpprojekt göra världen till en bättre värld att leva i.
 • En mycket trevlig klubbgemenskap
 • En lokal plattform varifrån jag kan få vara med att bidra. För även om vi inte har svält och krig i någon större utsträckning vår byggd så finns det ändå angelägenheter i vårt samhälle och hos individer som vi kan vara med att avhjälpa, förebygga & förbättra.

 

 • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att befrämja god samhällsanda
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling

 

Jag, tillsammans med min fru och mina tre barn bor i här i Kisa, i detta samhälle.
Och Jag vill gärna vara med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. 

/Jim

Lions Clubs International MD101 Sverige