Vanliga frågor

Här besvaras några av de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar svaret på din fråga här vänligen mejla oss på kontoret.

Varje klubb har utsett en medlem som ska sköta om medlemsregistret MyLCI - det brukar vara klubbsekreteraren. Prata med klubbens styrelse för att komma i kontakt med rätt person. Observera att behörigheten delas endast ut till klubbpresident och klubbsekreterare.
En ny nål kan beställas direkt ifrån LCIF - se kontaktinformationen på www.lcif.org. Nålen kostar USD 10.00.
De priser som står i Supplieskatalogen gäller endast vid beställning inom USA. Läser man "Please read before placing your orders" så ser man i sista kolumnen längst ner att alla kunder utanför USA är skyldiga att betala respektive lands tull och moms samt fraktkostnader från USA till Sverige. Ytterligare portokostnader tas ut när varorna skickas inom Sverige.
Medlemspaket ska endast beställas baserat på det faktiska antalet nya medlemmar klubben tar in. Medlemspaketet är gratis, men lagrar man många av dem blir det fel i statistiken över nya medlemmar. Om antalet medlemmar som rapporterats i registret inte överensstämmer med antalet skickade medlemspaket kommer LCI inte att skicka fler paket förrän siffrorna stämmer överens.
Klubben avgör själv hur man vill framföra sin sista hälsning. På sidenbandet behöver inte loggan vara med. Begravningsbyrån redovisar till dödsboet vilka blommor, kransar och andra betygelser som kommit in till begravningen.
Klubben kan också sätta in ett belopp på ex Lions Cancerforskningsfond eller annan fond. Se "Siftelser och fonder" på hemsidan.
Om klubben vill och dödsboet så medger kan Lions fana finnas florbehängd i kyrkan. Rådgör med begravningsbyrån. Fanceremonien kan vi i så fall skicka till klubben.
Klicka här hittar du mer information om hur det går till.
Denna instruktion beskriver hur Lions olika projekt skall handläggas. Det av största vikt att det finns klara och tydliga regler för hur projekten ska genomföras och att Lions medlemmar får redovisning av hur insamlade medel förvaltas. Det är av största vikt att beslut om hjälpprojekt, som fattas på Riksmötet stöds av distrikt och klubbar efter bästa förmåga. Ladda ner instruktionerna här.
Lions har slutit ett avtal med företaget iZettle. Läs mer om det här.
Lions Clubs International MD101 Sverige