GR-2 - Program

24/8 Fredag eftermiddag

12:30             Kommittéer träffar GR
15:00             Välkomnande av IP Gudrun Yngvadottir
16:00             Programförklaring IP med möjlighet till frågor.

                        Samt presentation av
                       1. New Voices
                       2. Special Olympics
                       3. Water means life

19:00             Mingel med mat

25/8 Lördag

08:00             GR möte
12:00             Lunch
13:00             Fortsatt GR möte
13:00             Aktivitet – Lions syns hos allmänheten
1830              Mingel / drink före middag
19:00             Middag, klädsel: smoking / mörk kavaj

26/8 Söndag förmiddag

09:00             Fortsatt GR möte
12:00             Avslut GR möte
09:00             IP möter Klubbar med intressanta projekt Hemresa IP