GR-2

Uppd 2019-08-15

Program GR 2, 2018-08-23 – 25

Som de flesta planeringar är även denna levande. Med andra ord förändringar kan ske avseende tider och och aktiviteter, om så sker meddelas det så fort det är möjligt.

Torsdag 22/8 eftermiddag.

16.00. IP Dr Jung Yul Choi anländer Arlanda T 5 med Icelandair. Möteskommitté PID Kenneth Persson med
PDG Eva Persson och ID kandidat, PCC Mats Granath. Transport via Christer Lundstedt LC Spånga.
17.45. IP anländer Scandic Hotell Infra City I Upplands Väsby. Mottagningskommitté GR och andra när-
varande.
19.00 Kvällsmåltid i intilliggande restaurang och informellt möte.

Fredag 23/8

Arbetsmöte GAT enligt eget schema.

10.00 IP Choi i eget program arrangerat av PDG Mats Granath och PID Kenneth Persson.
10.00 Förberedelser för GR 2
11.00 Kommittémöten med GR. Enligt separat plan.
12.00 Lunch för GR och andra hungriga.
13.00 Kommittémöten med GR.
18.00 Möte med IP Dr Jung Yul Choi och IP s vision för 2019 – 2020.
19.20 Get Together Buffe Hotellet.

OBS ! Drink och vinbiljetter för båda kvällarnas måltider köps i hotellets reception.

Lördag 24/8

08.00 GR mötet inleds

10.00. IP besöker serviceaktivitet hos LC Upplands Väsby.
Därefter program planerat av PCC Mats Granath och PID Keneth Persson.

10.30 Kaffepaus

12.00 Lunch

13.00 Annica Nordell informerar om hur reseräkningar till MD skall skrivas.

13.30 GR återupptar mötet.

14.30 Kaffepaus

16.30 GR-mötet avslutas

18.30. Mingel och drink före maten.

19.00. Bankett i Ballroom. Svart kostym/smoking för banketten enbart gäller Honnörsbordet och guvernörsrådet och för andra vårdad klädsel.

 

Söndag 25/8

09.00 - 12.00  GR möte

10.30 Kaffe

11.00 IP lämnar hotellet.

13.50 IP avresa till Helsingfors med Finnair T 2