Medlemsnyheter

2017-07-25

NSR 2018 - 19 - 20 jan 2018

Ändringar på MD-kontoret

Från och med den 1 juni är kanslist tjänsten reducerad till 75% dvs fyra dagar i veckan måndag – torsdag. Telefontiden för kontoret är ändrad till mellan 09:00 – 13:00 helgfria vardagar. OBS! Kanslist endast måndag - torsdag.

Mejla gärna om ni inte kommer fram på telefon.
Posthämtningen blir bara en gång i veckan istället för två och det blir på onsdagar så planera era inköp när ni beställer varor som kanske behövs med kort varsel.

Guvernörsrådet 2017 - 2018

Välkommen till ett nytt spännande Lionsår

med nya möjligheter och även utmaningar för klubbarna gemensamt med det nya guvernörsrådet och GRO. Gå gärna in och läs årets verksamhetsplan. Första guvernörsrådsmötet i Sverige är GR 2 i Gävle 26-27 augusti. Kallelse/ Inbjudan med dagordning kommer att läggas ut senast 14 dagar innan men du kan redan nu anmäla dig. Fortsatt trevlig sommar.
Hälsningar
Mats Granath
guvernörsrådets ordförande

GR-protokoll

Protokollet från GR-1 i samband med Convention i Chicago.

NSR 2018, Norrtälje, Sverige

Mer information här.

Presidentbyte hos Lions i Tibro

Källa: SLA.se

Fredrik Gustavsson har nu tagit över klubban från Thomas Jonsson och därmed är han numera president för Lions. >>

Lions Mariestad har fått en nygammal president i Göran Norberg

Källa: Mariestads-Tidningen

Efter ett år vid makten lämnade Abid Lokat nyligen över stafettpinnen till Göran Norberg, 71, som därmed gör comeback som president. >>

Handboken för 2017 - 2018

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till ytterligare fyra kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

Ny ordförande för Lions Sverige

Lions uppdrag, att göra skillnad för människor och hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till, är det som Mats Granath ifrån Nacka utanför Stockholm, vill lyfta fram som det starkaste med Lions. Mats Granath är ny ordförande för Lions i Sverige från den 1 juli 2017. Läs mer här.

Utbildningskommitténs program

Nu finns utbildningskommitténs program att läsa här.

Mötesplan 2017-2018

Mötesplanen för guvernörsrådet 2017 - 2018.

Hjälpmedel från Framtidskommittén

Powerpointpresentationen

Presentationen i PDF-format

Talmanuset till bildspelet

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Robertsfors använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Cykla för Lions 100 år

Cykla tillsammans med andra Lionsmedlemmar för att fira Lions 100års-jubileum. Mer information här (OBS! På engelska.)

Lions i Krakow bjuder in till sång festival för synskadade i Polen

Datum: 2 - 4 november 2017

Plats: Krakow, Polen

2nd – 4th November 2017 in Krakow, Poland.

För mer information: http://lionsfestival.org/en/
Facebook
You Tube

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil är utformad för att upprätthålla alla aspekter av varumärket och fungera som en guide för både klubbarnas medlemmar och huvudkontorets medarbetare. Du kommer att hitta en färdig referens för sådana ämnen som logotyp användning, brevpapper , namnteckningar, typsnitt och mycket, mycket mer.
Det ärviktigt att medlemmarna överallt har en fullständig förståelse av varumärkets användning.

PR-paket för jubileumsinsamlingen

Här kommer ett PR-paket om Lions jubileumsinsamling för Lions 100 år.

Sökregister


Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Kommande insamlingar

Detta verksamhetsår är året uppdelat i 3 insamlingsperioder för 3 nationella insamlingar. Kolla i kalendariet.

PR-material till "De glömda barnen"

Här finns PR material som kompletterar det som redan sänts ut till klubbarna i form av roll-up etc.

Nytt medlems-
rekryteringsverktyg för start av nya klubbar

Under en två års period kommer MD 101 att testa ett nytt sätt att rekrytera redan befintliga föreningar som arbetar med humanitär verksamhet att bli en Lions klubb. Antingen som en rent ny klubb eller som en klubbfilial till en etablerad Lionsklubb. Materialet innehåller även ett talarmanus till bilderna som är lämpligt att använda vid informationsträffar. Gör en inventering om tänkbara samarbetspartners på orten, bjud in dem till en informationsträff och förhoppningsvis kommer ni att få fler medlemmar i en ny klubb i en form som helt stämmer in i Lions framtidstankar. Ni kan göra detta på alla nivåer, klubb- zon- och distriktsnivå. Jag tror att ni på klubbnivå är bäst på att inventera och bjuda in till träffar och sedan hjälper vi gärna till från DG, GMT-Team och från undertecknad.

Kenneth Persson GMT Area Leader i Sverige

Nytt material i verktygslådan för klubbar och distrikt

Mer info.