Medlemsnyheter

2017-05-24

Lions riksmöte i 100-årets tecken

Riksmötet handlar om det vi gjort och det vi avser att göra. Under 100 år har Lions utfört hjälpinsatser lokalt och internationellt. Lions grundare, Melvin Jones, har uttryckt sig så här: ”Du kommer aldrig långt förrän du börjar hjälpa andra.” Mer om årets riksmöte.

Lions Club Malung firar 55år

Källa: Dala-Demokraten

Klubben vid jubileumet gästades av Pastinternational Director Heinz Ondrejka som överlämnade ett diplom till Knekt Mats Olofsson för hans insatser inom Lions, och till klubben överlämnade han ett bidrag till Lions Cancerforskningsfond. >>

Marschera och visa Lions på plats!

I samband med Nationaldagsfirande den 6/6, så finns det möjlighet för alla
klubbar i MD 101 att anmäla sitt deltagande i det festtåg som går ifrån Kungsträdgården till Skansen. 

Ta med eran klubbfana alt svensk fana och fira in nationaldagen på Skansen med oss. 

Om Din klubb vill delta i festtåget så vill jag gärna veta hur många som representera din klubb.

Klädsel: Vardagsdräkt.  De som är uniformsklädda ska ha daglig dräkt. 

Namnskylt: Storlek 60x20 cm är önskvärt

Samling (kl 16.30-16.55): Kungsträdgården/ En kontaktperson för Stiftelsen Sveriges Nationaldag finns vid Karl XII-statyn.

 Festtåget startar kl 17.00.  Det tar ca 45 min att gå till Skansen.

Kontaktperson: DGE 101A Dilip Lagevik

Riksmöte 2017

Källa: Facebook

Årets Distriktsguvernörer och kommande verksamhetsår 2017-18 Distriktsguvernörer. >>

Hjälpmedel från Framtidskommittén

Powerpointpresentationen

Presentationen i PDF-format

Talmanuset till bildspelet

GR-6/2016-2017

Uppd. 2017-05-09. Dagordning för GR-6 i samband med Riksmöte 2017.

Riksmötestrycket

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Robertsfors använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Nyhetsbrev maj 2017

Finns att läsa här.

Pressmeddelande

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till fyra ytterligare
kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

Vad är Lions för dig, vad är Lions för mig?

"Få av er vet vem jag är…
O´ det är förståligt och helt ok,
jag ska strax presentera mig. "

Under distrikt 101A:s årsmöte berättade Jim Wallenberg om varför han gick med i Lions (medlem sedan september 2015). >>

Pressmeddelande

Dröse & Norberg fortsätter stötta Lions arbete för flyktingbarn, nu med showen ”Äventyret Aladdin”

Produktionsbolaget Dröse & Norberg, som producerat succéerna med Motown och Snövit som turnerat i landet, fortsätter stötta Lions arbete för flyktingbarn genom en ny show, ”Äventyret Aladdin” som ska gå från Ystad i söder till Luleå i norr med start december 2017 och fram till och med våren 2018.

MyNewsDesks pressmeddelande >>

Word-format >>

Lions jubileumsmynt som minne

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Cykla för Lions 100 år

Cykla tillsammans med andra Lionsmedlemmar för att fira Lions 100års-jubileum. Mer information här (OBS! På engelska.)

Lions i Krakow bjuder in till sång festival för synskadade i Polen

Datum: 2 - 4 november 2017

Plats: Krakow, Polen

2nd – 4th November 2017 in Krakow, Poland.

För mer information: http://lionsfestival.org/en/
Facebook
You Tube

Hundraårsjubileets minnesmynt

För att fira 100 år med humanitära hjälpinsatser samarbetar Lions Clubs International med United States Mint för att tillverka ett vackert silverdollarmynt i begränsad upplaga. Mer info. 

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil är utformad för att upprätthålla alla aspekter av varumärket och fungera som en guide för både klubbarnas medlemmar och huvudkontorets medarbetare. Du kommer att hitta en färdig referens för sådana ämnen som logotyp användning, brevpapper , namnteckningar, typsnitt och mycket, mycket mer.
Det ärviktigt att medlemmarna överallt har en fullständig förståelse av varumärkets användning.

PR-paket för jubileumsinsamlingen

Här kommer ett PR-paket om Lions jubileumsinsamling för Lions 100 år.

Kom och fira i Chicago - 2017!

Mer information om jubileumsconvention.

Uppd 2017-02-16 - Paketpris för delegaterna i delat dubbelrum 19 997.77 SEK. Mer info om det.

Sökregister


Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Kommande insamlingar

Detta verksamhetsår är året uppdelat i 3 insamlingsperioder för 3 nationella insamlingar. Kolla i kalendariet.

PR-material till "De glömda barnen"

Här finns PR material som kompletterar det som redan sänts ut till klubbarna i form av roll-up etc.

Lions Bästa Vänner

Skicka in din klubbs ansökan här.

Nytt medlems-
rekryteringsverktyg för start av nya klubbar

Under en två års period kommer MD 101 att testa ett nytt sätt att rekrytera redan befintliga föreningar som arbetar med humanitär verksamhet att bli en Lions klubb. Antingen som en rent ny klubb eller som en klubbfilial till en etablerad Lionsklubb. Materialet innehåller även ett talarmanus till bilderna som är lämpligt att använda vid informationsträffar. Gör en inventering om tänkbara samarbetspartners på orten, bjud in dem till en informationsträff och förhoppningsvis kommer ni att få fler medlemmar i en ny klubb i en form som helt stämmer in i Lions framtidstankar. Ni kan göra detta på alla nivåer, klubb- zon- och distriktsnivå. Jag tror att ni på klubbnivå är bäst på att inventera och bjuda in till träffar och sedan hjälper vi gärna till från DG, GMT-Team och från undertecknad.

Kenneth Persson GMT Area Leader i Sverige

Nytt material i verktygslådan för klubbar och distrikt

Mer info.