Uppdaterat 2019-01-17

Skapade att hjälpa, på Lions sätt

Källa: Lions Clubs International

Lion Anna Skinner berättar om hur hon blev Lion.

"Hjälpinsatser ligger i släkten. Min mamma är medlem i Lions och hon har ofta berättat om hur mycket bra saker Lions gör runtom i världen. Så när Westfield Lions Club i Indiana, USA, bildade en klubb för elever - en leoklubb - vid min skola såg jag en unik möjlighet att hjälpa till i samhället. "

Läs mer. >>

GR-5

Datum: 22 - 24 februari, 2019

Plats: Scandic CH, Gävle

Anmäl dig här. >>

Water Means Life

PR-material finns att hämta här. >>

Nyhetsbrev januari 2019

Senaste nyhetsbrevet till Lions medlemmar. >>

NSR 2019

Datum: 18 - 20 januari 2019

Plats: Gardemoen, Norge

Programmet för NSR 2019 >>

Anmälan >>

Mer info. >>

Dagordning för GR-4 i samband med NSR 2019. >>

Convention 2019

Mellan den 5 - 9 juli kommer Lions Clubs Internationals Convention (internationella årsmöte) att äga rum i Milano, Italien.

Sveriges Lions söker nu en reseledare för de delegater från Sverige som ska åka till Milano. Läs mer här.

Intresserad av att delta i convention? Anmäl dig här.

Deltagare som ska till Convention 2019 i Milano

Du som ska åka till Milano kan anmäla dig via kontoret som delegat samt anmäla dig här för att bo på det utvalda hotellet för delegaterna från Skandinavien. Observera att resan till Milano inte ordnas av kontoret.
Skulle du bestämma dig för att anmäla dig direkt via LCI:s hemsida meddela gärna kontoret ditt deltagande i Convention 2019 så får du information om vilka andra svenskar som åker och vilka evenemang du kan välja att delta i tillsammans med de andra nordiska länderna.

De glömda barnen - kampanjen 2018 har givit stort gensvar

Resultatet går inte att se fullt ut ännu. Det kungöres så snart det är möjligt. 
Klart är att 7 skolmoduler kan sättas upp med bidrag(minst 100 000 kr)från enskilda Lionsklubbar. 

Läs mer. >>

Lions fyller Borås Kongress när staden fyller 400 år

Källa: MyNewsDesk

Lions Clubs International Sverige arrangerar varje år ett stort riksmöte som samlar nästan 800 medlemmar. Den 7-9 maj 2021 har man beslutat förlägga det stora mötet till Borås och det nya kongresshuset. Det är ett antal klubbar i Borås som tillsammans står som värd för mötet. >>

Tidningsartikeln om RM 2021 i Borås.

GR-protokoll

Protokollet från GR-3 i Uppsala finns på den interna sidan. >>

Låda för insamling av begagnade glasögon

Lådorna började tillverkas och distribueras i november månad 2009 och sedan starten har det tillverkats cirka 1500 lådor till många Lionsklubbar i MD 101.

Lådan är 22 cm bred och 31 cm hög, grundfärgen är vit. Till lådan följer även en självhäftande tejp med text.

Lådorna blir inte bara en insamlingslåda utan även en PR-funktion för klubben.

Läs mer.

Inför Riksmöte 2019

Hej Lionsvänner!

Riksvalnämnden  ( RVN )  ber er att verka aktivt för att hitta goda Lions i era klubbar som kan intressera sig för att bli funktionär i multipeldistriktet.
Så nominera entusiastiska och dugliga funktionärer från Lions i hela Sverige . Läs mer. >>

Nomineringsblankett >>

Befattningar 2018-2019 >>

Insamling av begagnade glasögon

Pga att av mycket glasögon till förrådet i Linköping ska klubbarna skicka dem till följande adress istället:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718
www.folkuniversitet.se

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Nya röster

nsatsen Nya röster firar kvinnors bidrag till Lions Clubs International som nu välkomnar sin första kvinnliga internationella president. Den här insatsen främjar jämlikhet mellan könen genom att fokusera på det ökande antalet kvinnor inom Lions, och minskar gapet mellan kvinnor och män på ledarposter.

Läs mer. >>

Europa Forum 2019

Datum: 3 - 6 oktober 2019

Plats: Tallinn, Estland

Välkommen till Djungelboken The Musical!

Hälsa på Baloo, Shere Khan, Bagheera med flera. Mer info på den interna sidan.

Handbok 2018-2019

Nu finns handboken att läsa och ladda ner på den interna sidan.>>

Lions logopolicy har uppdaterats

Läs dokumentet här.>>

Sveriges Lions Livskvalitetspris 2019

Syfte: Lions vill lyfta fram goda föredömen, en "Fighterinstinkt" och en "aldrig ge upp-attityd". Det sker stora prestationer i det tysta som Lions ämnar lyfta fram i ljuset. Nomineringarna ska lämnas in senast den 28 februari 2019. Läs mer här.

Lions clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD.

Mötesplan 2018-2019

Mötesplanen för guvernörsrådet 2018 - 2019. - Uppdaterat 2018-09-18

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Ansökningstiden för att söka medel från Jubileumsinsamlingen är förlängd tom den 30 juni 2019

Mer information om hur man söker. >>

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet