Uppdaterat 2018-06-25

GR-protokoll

Protokollet från extra GR-möte GR-6X. >>

GR-2

GR-2/2018-2019 äger rum 24-26 augusti på Quality Hotel 11 i Göteborg.

Den internationella presidenten Gudrun Bjort Yngvadottir från Island kommer att närvara vid mötet.

Anmäl dig här.

GR-1/2018-2019

GR-1 kommer att äga rum i Las Vegas i samband med Convention 2018.

Ärendelistan >>

MyLion kommer till din hemdator

Ett inspelat webbseminarium om den nya webbversionen av MyLion på svenska.

Från och med den 1 juli kommer det att finnas en webbversion av MyLion. Via webbversionen kommer medlemmar att kunna inrapportera serviceaktiviteter.

Ansökningstiden för att söka medel från Jubileumsinsamlingen är förlängd tom den 30 juni 2019

Mer information om hur man söker. >>

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

GDPR

Som tidigare meddelats så började EUs Dataskyddsförordning (GDPR) gälla från och med den 25 maj i år. För Lions del innebär detta att alla nya medlemmar MÅSTE godkänna att vi registrerar dem i MyLCI. Detta gör enklast genom att de signerar INTRESSEANMÄLAN samt att denna anmälan sparas i klubben så länge medlemskapet varar. Det är också av största vikt att nya medlemmar tar del av REGISTERING AV MEDLEMSKAP I LIONS vilket innebär att vi informerat medlemmen om deras rättigheter i samband med registreringen. GLÖM INTE att informera alla dina klubbkamrater! Eventuella frågor besvaras via mejl av Kent Benediktsson.

NSR 2018

Protokollet från NSR 2018 finns att läsa här.

Nyhetsbrev juni 2018

Finns att läsa här.

Anmäl dig till vårt utskick här.

Mötesplan 2018-2019

Mötesplanen för guvernörsrådet 2018 - 2019.

Riksmöteprotokoll

Protokollet från RM 2018 i Ronneby finns uppladdat på den interna sidan.

Broschyr för "De Glömda Barnen"

För nedladdning och egen upptryckning.

Insamling av begagnade glasögon

Pga att av mycket glasögon till förrådet i Linköping ska klubbarna skicka dem till följande adress istället:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718
www.folkuniversitet.se

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Kallelse till årets internationella kongress

Kallelse till årets convention äger rum i Las Vegas, USA. >>

Ändringsförslag avseende organisationens internationella stadgar och arbetsordning kommer att föreläggas delegaterna för röstning vid den internationella kongressen 2018. >>

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

Projektbeskrivning Lions vattenprojekt Water Means Life

Den pågående svältkatastrofen i Somalia, nordöstra Kenya, Jemen och Syd Sudan är anledning till att vi idag inser att enda möjligheten att i framtiden förhindra fortsatt svält är enda sättet genom att borra efter vatten.
Att samla in stora belopp för att köpa vatten och mat, som nu sker, är ju en högst tillfällig lösning och utan vatten dör ju också befolkningens boskap, vilket leder till svält.

Läs hela projektbeskrivningen här. >>

Ny powerpoint-presentation

Lions Water Means Life PR-material

Fler pluggannonser. >>

PR för Lions

PR handlar om alla former av kommunikation – skriftlig, muntlig och icke-muntlig. Det innefattar att skriva pressmeddelande och dela ut flygblad. Läs mer i LCI:s PR-handbok. >>

Information för klubbens PR-ansvarig. >>

Lions Convention - Las Vegas 2018

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

Convention 2018

Årets internationella kongress äger rum i Las Vegas, Nevada, USA mellan 29 juni - 3 juli 2018.

Paketpriset som kan bokas via MD-kontoret för delat dubbelrum är 21 000kr. Utresa den 27 juni och hemresa den 4 juli. I priset ingår flygbiljetten, boendet (delar i dubbelrum på MGM Grand Hotel), anmälningsavgiften, Get-Together-festen, paradvästen och en reseledare. Ett tillägg på 5 500kr tillkommer för enkelrum. Anmäl dig här. OBS! Anmälan är bindande.

Preliminärt ser schemat under kongressen ut så här. >>

LCIF firar 50 år!

Från och med nu till och med april 2018 kan du delta i tävlingar varje månad och lära dig mer om hur Lions Clubs International Foundation (LCIF) gör skillnad. Den första tävlingen handlar om våra insatser att återställa syn och förebygga blindhet som går att förebygga. Delta nu! >>

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Under GR-3 helgen 28-29 oktober beslutades att Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD enligt protokollet från GR-mötet:

§21 Implementeringen av MyLCI och fastställande av användandet av LCI:s grafiska profil i alla Lions sammanhang. Beslut. Bil 46
GRO informerar att det är viktigt att registrera aktiviteter i MyLCI för att få en översikt av klubbarnas aktiviteter samt att till allmänheten visa vad vi gör och till hur många människor hjälpen når.

GRO informerar att det nu finns en lathund för att enklare följa LCI:s grafiska profil. Beslut om att använda den grafiska profilen behöver inte tas, den gäller redan och skall användas i alla Lions sammanhang.
Den kommer att publiceras på Lions hemsida samt bifogas detta protokoll.
GR noterar informationen.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Stöd Lions Hjälpfond

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.

Handboken för 2017 - 2018

Uppdaterad med sökbart medlemsregister.

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet