Uppdaterat 2017-10-19

NSR 2018 - 19 - 20 jan 2018

Mer information om NSR 2018

 

Ändringar på MD-kontoret

Från och med den 1 juni är kanslist tjänsten reducerad till 75% dvs fyra dagar i veckan måndag – torsdag. Telefontiden för kontoret är ändrad till mellan 09:00 – 13:00 helgfria vardagar. OBS! Kanslist endast måndag - torsdag.

Mejla gärna om ni inte kommer fram på telefon.
Posthämtningen blir bara en gång i veckan istället för två och det blir på onsdagar så planera era inköp när ni beställer varor som kanske behövs med kort varsel.

Lions Mönsterås fortsätter att växa

Lions Club Mönsterås växer staidgt och har idag 32 medlemmar. Läs hela artikeln här.

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till ytterligare fyra kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

Lions klubbarna i Eskilstuna går samman

Herrklubben Lions Club Eskilstuna och damklubben Lions Club Eslilina Eskilstuna har gått samman och bildat en gemensam club under namn Lions Club Eskilstuna/Fristaden
Sammanslagningen skedde inför klubbarnas nya verksamhetsår 1 juli 2017
Orsaken till sammanslagningen är att vi på samma sätt som många andra frivilligorganisationer tyvärr har svårt att nyrekrytera nya medlemmar vilket gäller både manliga som kvinnliga. >>

Missa inte årets medlemssatsning – medlemskampanjen!

För varje ny medlem du tar in till din klubb har du möjlighet att delta i utlottning av resa till Convention i Milano 2019. Dragning av vinnare sker vid Riksmötet i Ronneby 2018. Du kan göra en viktig insats för Lions genom att bidra till att vi blir fler medlemmar!

Viktigt att komma ihåg att registrera dig som fadder i MyLCI när den nya medlemmen registreras.

Insamling till De Glömda Barnen 2017

Den 8 oktober startar Sveriges Lions insamling för De Glömda Barnen från krigets Syrien, i Turkiet. Insamlingen pågår tom december.

Dela filmklippet med vänner och bekanta, särskilt de som inte är Lions. Uppmana dem att dela vidare. Du bidrar då till att insamlingen får stor spridning och ger många Swish insättningar, så att insamlingsresultatet blir riktigt stort!

Mer om kampanjen från PR-ansvarig.

En sammanställning av projekt som fått bidrag av jubileumsinsamlingen

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

Globala arbetsteamet

Globala arbetsteamet byggdes upp med en vision att alla behov i världen en dag skulle tillgodoses av en lion- eller leomedlem. Det sammanför tre viktiga områden för Lions: Ledarutveckling Medlemskap Hjälpinsatser Genom att ena globala ledarskapsteamet (GLT), globala medlemsteamet (GMT) och globala serviceteamet (GST) till globala arbetsteamet skapar vi synergi och nya möjligheter för klubbar att växa och tjäna.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

Inbjudan till GR-3

Uppd 2017-09-25

Datum: 27 -29 oktober 2017

Plats: Scandic Victoria Tower, Kista

GR-3 kommer att besökas av den nya internationella presidenten Naresh Aggarwal och hans hustru Navita.

Programmet för GR-3. (Ärendelistan kommer senare.)

Anmäl dig här.

Lions internationella president besöker Sverige

Sveriges Lions får besök av Internationella Presidenten Naresh Aggarwal från Indien med hustru Navita, den 27-29 oktober. Besöket sker i samband med ett tidigarelagt GR 3. Plats kommer att meddelas. Alla Lions i Sverige är mycket välkomna att träffa Internationalla Presidenten och hustru Navita fredagen den 27 oktober med middag och lördagen den 28 oktober. Program kommer att meddelas senare.


Ylva och Mats Granath

Väl mött
Mats Granath
GRO Lions Sverige

Nordiska Samarbetsrådets möte i Sverige 2018

Datum: 19 - 20 januari 2018

Plats: Marholmen, Norrtälje utanför Stockholm

Redan nu kan du anmäla dig till NSR 2018. Klicka här för mer information.

Lions världscup och europamästerskap i golf 2018

Kom och träffa andra lionmedlemmar mellan den 25 mars och 1 april 2018 i spanska Andalusien och tävla i en turnering till förmån för Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Besök hemsidan (på engelska)

Ladda ner broschyren (på svenska)

Viktigt meddelande till Sveriges Lions medlemmar

Mot bakgrund av att Guvernörsrådet i maj i år beslutade att inte ingå nytt avtal med Världens Barn/ Radiohjälpen from 2017, vill Sveriges Lions GRO lämna följande viktiga information och klargöranden.
Beslutet innebär att Sverige Lions inte deltar vid Världens Barns insamlingar from 2017 och Lions klubbar kan inte beviljas medel från Världens Barn/Radiohjälpen. Läs mer.

Registrering av medlemskap i Lions

I maj 2018 gäller EUs nya Datadirektiv för registrering av personer i dataregister. Detta ersätter det svenska PUL-registret. Läs mer.

Ny rutin vid nyklubbildning från och med den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual.

Vänligen läs igenom vägledningen om att bilda klubbar i MyLCI. Om du har frågor eller behöver hjälp med en ansökan kontaktar du NewClubs@lionsclubs.org .

Nyhetsbrev september 2017

Finns att läsa här.

Anmäl dig till vårt utskick här.

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Inför Riksmöte 2018

Nomineringsblankett för kandidaterna inför RM 2018

Riksvalsnämndens tidsschema

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Stöd Lions Hjälpfond

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.

Handboken för 2017 - 2018

Uppdaterad med sökbart medlemsregister.

Utbildningskommitténs program

Nu finns utbildningskommitténs program att läsa här.

Mötesplan 2017-2018

Mötesplanen för guvernörsrådet 2017 - 2018.

Hjälpmedel från Framtidskommittén

Powerpointpresentationen

Presentationen i PDF-format

Talmanuset till bildspelet

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Cykla för Lions 100 år

Cykla tillsammans med andra Lionsmedlemmar för att fira Lions 100års-jubileum. Mer information här (OBS! På engelska.)

Lions i Krakow bjuder in till sång festival för synskadade i Polen

Datum: 2 - 4 november 2017

Plats: Krakow, Polen

2nd – 4th November 2017 in Krakow, Poland.

För mer information: http://lionsfestival.org/en/
Facebook
You Tube

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil är utformad för att upprätthålla alla aspekter av varumärket och fungera som en guide för både klubbarnas medlemmar och huvudkontorets medarbetare. Du kommer att hitta en färdig referens för sådana ämnen som logotyp användning, brevpapper , namnteckningar, typsnitt och mycket, mycket mer.
Det ärviktigt att medlemmarna överallt har en fullständig förståelse av varumärkets användning.

Nytt medlems-
rekryteringsverktyg för start av nya klubbar

Under en två års period kommer MD 101 att testa ett nytt sätt att rekrytera redan befintliga föreningar som arbetar med humanitär verksamhet att bli en Lions klubb. Antingen som en rent ny klubb eller som en klubbfilial till en etablerad Lionsklubb. Materialet innehåller även ett talarmanus till bilderna som är lämpligt att använda vid informationsträffar. Gör en inventering om tänkbara samarbetspartners på orten, bjud in dem till en informationsträff och förhoppningsvis kommer ni att få fler medlemmar i en ny klubb i en form som helt stämmer in i Lions framtidstankar. Ni kan göra detta på alla nivåer, klubb- zon- och distriktsnivå. Jag tror att ni på klubbnivå är bäst på att inventera och bjuda in till träffar och sedan hjälper vi gärna till från DG, GMT-Team och från undertecknad.

Kenneth Persson GMT Area Leader i Sverige

Nytt material i verktygslådan för klubbar och distrikt

Mer info.