Uppdaterat 2020-05-04

Sveriges Lions kontorspersonal jobbr f n a hemifrån på grund av uppmanande från Folkhälsomyndigheten.
Mejla gärna om du har några frågor.

IP:s nyhetsbrev

SÄKRA HJÄLPINSATSER TILLSAMMANS

Ett meddelande till alla medlemmar från internationell president Dr. Jung-Yul Choi.

"Bästa lionmedlem.

Jag förundras alltid av Lions uthållighet. Även i dessa svåra tider finner Lions nya sätt att hålla kontakt och göra skillnad i sina samhällen på ett säkert sätt. ..."

Läs hela meddelandet här. >>

Från arkivet - Lions riksmöte 1988

Källa: Björn Janhagens YouTubekanal

En stor händelse för Lions-Leoklubbarna i Södertälje, Järna och Turinge. Ett fantastiskt samarbete med lyckat resultat. Omkring 2 000 besökare under dagarna två i Södertälje.

Insamling vid socialdistansering

Hur samlar man in medel vid en sådan socialdistanserings period och du inte kan lämna hemmet.

Artikeln är översatt från engelska till svenska med Googles översättningsverktyg. >>

Möjligheten att betala med bankgiro till LCI försvinner i maj

Svenska Handelsbanken har meddelat MD att LCI:s bankkonto kommer att stängas den 11 maj på grund av deras
bestämmelser för kunder i utlandet. Kontoret i USA vill inte fortsätta samarbeta med okända konton i andra länder på grund av den underhållning som krävs för dessa konton. Som ett resultat av detta skulle LCI vilja informera er om andra betalningsalternativ för distrikt och klubbar.

Ett alternativ är att betala med betalkort via MyLCI. Klubbkassörer kan logga in på MyLCI och betala med kort. Inloggning till MyLCI sker via länken
”Logga in” högst upp på sidan www.lionsclub.org.

Det går även att betala med EUR via SEPA. För att använda denna betalningsmetod behöver ni koderna for IBAN och BIC:

IBAN Code: GB62CHAS60924241287084
BIC: CHASGB2L

Elektronisk överföring är också ett alternativ, men bankens avgifter kan vara högre än SEPA betalningar.

JP Morgan Chase Bank, N.A.
10 South Dearborn Street
Chicago, Illinois 60603
Swift Number: CHASUS33
ABA nummer: 021000021
Kontonummer: 00105732
Kontoinnehavare: International Association of Lions Clubs

Vänligen gå igenom de olika betalningsalternativen och meddela MD-kontoret vilket alternativ ni föredrar att erbjuda klubbar och distrikt i Sverige.

Lions virtuella symposier

Lions har en YouiTubekanal som innehåller symposier om olika ämnen som berör lionism och olika utbildningar. >>

Påminnelse om Lions Riksmöte 2020


Ett meddelande från Sveriges Lions Guvernörsrådsordförande:

"Jag vill påminna er alla som ännu inte röstat i MD 101s RM 2020 enkät att ta era beslut och rösta omgående. Det är som jag tidigare påpekat en enastående möjlighet att utnyttja den demokratiska rättigheten för klubbarna att ta ställning och rösta utan att personligen vara på plats under ett RM. Egentligen, kan man tycka att det i lika hög grad är en demokratisk skyldighet.
Riksmöteskommittén hoppas att röstdeltagandet blir det största någonsin.

Jag ber er också kontrollera med er Distriktsguvernör att klubbens avgift till LCI är betald. Om inte, gör det omgående, annars riskerar de klubbarnas delegaterna att strykas ur röstlängden.

För LIONS MD 101
GRO
Thorbjörn Bengtsson
"

Riksmöte 2020

Riksmötestrycket finns att ladda ner här.>>

Angående Riksmöte via nätet

Läs mer här. (Login krävs.)

Antalet delegater anges i RM-formuläret och behöver inte anmälas i förväg till RMK.
Den kontroll som sker är att rätt antal delegater har röstat och att klubben fullgjort sina ekonomiska skyldigheter.
RMK

Tillfällig stängning av Lions internationella huvudkontor har förlängts till 30 maj

Myndigheterna i delstaten Illinois, USA, har förlängt påbudet om att stanna hemma till den 30 maj för att minska smittspridningen av coronaviruset. >>

Grunder i att hålla ett Zoom-möte

Att mötas virtuellt må vara en ny upplevelse för några Lions och ett spännande tillfälle att utnyttja teknik för att fortsätta med viktiga klubbfunktioner samt att nå ut.
Nedan är några virtuellt mötes bästa praxis som kan hjälpa att göra varje evenemang en succé.

Läs mer.>>

4 sätt att engagera givare under krisen Covid-19

Pandemin förvandlar våra liv, och det är viktigt för insamlare att anta nya strategier för att engagera nyckelgivare och blivande supportrar. Interaktioner ansikte mot ansikte - vanligtvis betraktade som det ideala sättet att ansluta till - är nu olämpliga i de flesta situationer. Läs mer. (Översatt med Googleöversättning) >>

Nyhetsbrev april 2020

MD:s nyhetsbrev april 2020. >>

Anmäl dig till vårt utskick här.

Lions Clubs Internationals grafiska profil - uppdaterad

Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD.

Meddelande från Vision for All (glasögoninsamling)

Vi på Vision For All har beslutat skjuta upp alla våra projekt till hösten. Vi håller ständigt kontakt med våra samarbetspartner i länderna där vi har planerade projekt och följer utvecklingen.

Läs mer här. >>

Tips för effektiva onlinemöten

Spridningen av coronaviruset (COVID-19) tvingar oss alla att finna nya och innovativa vägar att hålla våra möten. För många klubbar innebär detta att möten och konversationer flyttas till internet. Några tips här om hur man kan hålla effektiva möten online.

Fem tips att genomföra säkra hjälpinsatser i ditt samhälle

Den pågående coronaviruspandemin (COVID-19) kan förändra det sätt på vilket vi lever, men den har inte förändrat vilka vi är. Vi är medlemmar i Lions och ”Vi hjälper". Men under denna globala hälsokris är det viktigt att hålla dig själv och din familj frisk och trygg. Lions medlemmar runtom i världen har funnit nya och kreativa sätt att göra båda.

Läs mer. >>

LCIF-bidrag

LCIF ger för närvarande prioritet till områden som har en extremt hög nivå av sjukdomsfall på grund av COVID-19. Fokus kommer ligga på de behov som finns vid lokala hälsovårdsenheter och ledningssystem för krishantering, vilka samordnar sina insatser enligt riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention (CDD).

För att kunna tas under övervägande måste ansökningarna:

  1. Följa kriterierna för nödhjälpsanslag, där mer än 100 personer har infekterats (bekräftade fall) i närområdet/distriktet.  
  2. USD 10 000 är högsta anslagsbelopp.
  3. Dessa medel får endast användas till nuvarande aktiva fall, inte till framtida utbrott. Anslag för att förbereda inför katastrofer omfattas inte.
  4. Anslagsmedel bör användas till Lions samarbete med lokala vårdenheter och ledningssystem för krishantering som arbetar med utbrottet. Detta kan vara att finna sjukvårdsmaterial, karantänrelaterade kostnader etc. för dem som är infekterade. 
  5. Anslagsmedel får inte användas till personliga utgifter för dem som är infekterade eller i karantän.
  6. Ett annat alternativ är att överväga en anslagsansökan från flera distrikt, om så är lämpligt, för områden med ett stort antal fall (>5 000) i flera distrikt. 
  7. Alla ansökningar bedöms från fall till fall.

Om du har frågor om nödfallsanslag skickar du e-post till lcifemergencygrants@lionsclubs.org.

Ta tillvara på engagemanget i coronatider

Det ideella engagemanget fortsätter att vara en viktig del i det svenska samhället när vi ställs för nya utmaningar i tider av coronaspridning. Många behöver hålla en fysisk distans till andra samtidigt som det finns ett stort behov av att verksamheter inom ideella organisationer fortsätter. Engagemanget kan inte pausa men vi behöver ställa om för att fortsatt kunna ta tillvara på det. På Volontärbyrån ser vi att många gärna vill bidra men inte riktigt vet hur. Vi har därför sammanställt några tips till dig som vill engagera fler nu!

Läs mer här. >>

Rapportera klubbaktiviteter

Med fler och fler digitala tidningar som börjar ta betalt för att läsa artiklar ber vi klubbarna att skriva ihop en artikel om klubbens aktivite/er för publicering på hemsidan och/eller tidningen. Logga in som vanligt för att komma åt formuläret.

Marknadsför din klubb

Smart marknadsföring kan förvandla hur samhället ser på er klubb, synliggöra klubben, era projekt och er påverkan. Klubbens ordförande för marknadskommunikation kan hjälpa till.

Upptäck marknadsföringsresurser som kan hjälpa dig och klubbens ordförande för marknadskommunikation att ta klubbens marknadsföring till nästa nivå. Om du inte redan har tillsatt posten ska du se till att utse en ordförande för klubbens marknadskommunikation som kan sätta klubben på kartan.

LCIF Kampanj 100

Sedan 1968 då Lions Clubs International Foundation (LCIF) grundades har Lions världen över både skänkt pengar till LCIF och fått bidrag (grants) till olika projekt. Beloppen nedan baseras på underlag från MD-kontoret i Stockholm.

Läs mer.>>

Resurserna för kampanjen. >>

Använd E-klubbhuset

Se hur LC Helsingborg Kärnan använder e-klubbhuset.

Uppd: hur man uppdaterar distriktets beteckning i E-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Om Lions och GDPR

Lions vill skydda varje medlems persondata så att dessa inte missbrukas eller kommer i ovidkommandes händer vid exempelvis identitetsstöld, bedrägeri eller annat missbruk.

Lions i Sverige har utarbetat en persondatapolitik, som Lions Sverige uppmanar alla klubbar att följa. Här vill vi illustrera lagen med hur denna skall efterlevas men först lite juridik. Läs mer om det här.

Handbok 2019 - 2020

Handboken är slut men det går att ladda ner den digitala versionen. Mer info på den interna sidan.

Initiativet Nya röster 2019-2020

Källa: LCI

Initiativet Nya röster 2019-2020 främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Läs mer om Nya Röster.>>

Angående paket och brev från LCI (USA)

Utskicken av 100-årsjubileets medlemsutmärkelser har orsakat en hel del frågor från våra medlemmar. Dessa utmärkelser styrs av rapporter, och skickas veckovis från LCI i USA. Det ser ut som att problemet är löst genom att ändra på etiketten i systemet för svenska leveranser och nästa steg kommer LCI att skicka några testpaket för att säkerställa att de inte stoppas hos Postnord. När det är bekräftat att det fungerar kommer etiketten för svenska leveranser att ändras permanent.

Water Means Life - insamlingsperiod 2

Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Men, människor flyr från sina hemtrakter på grund av vattenbrist. Läs mer

Pluggannsoner för kampanjen. >>

PR-material finns att hämta här. >>

Avtal med iZettle

Vi i Lions har en möjlighet att kunna ta betalt vid våra aktiviteter med betal- och/eller kreditkort!

Vi har slutit ett avtal med iZettle som nu har löpt under 2,5 år utan problem eller störningar.>>

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

Låda för insamling av begagnade glasögon

Lådorna började tillverkas och distribueras i november månad 2009 och sedan starten har det tillverkats cirka 1500 lådor till många Lionsklubbar i MD 101.

Lådan är 22 cm bred och 31 cm hög, grundfärgen är vit. Till lådan följer även en självhäftande tejp med text.

Lådorna blir inte bara en insamlingslåda utan även en PR-funktion för klubben.

Läs mer.

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller.>>

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet