Uppdaterat 2020-04-09

Sveriges Lions kontorspersonal jobbr f n a hemifrån på grund av uppmanande från Folkhälsomyndigheten.
Mejla gärna om du har några frågor.

Meddelande från Vision for All (glasögoninsamling)

Vi på Vision For All har beslutat skjuta upp alla våra projekt till hösten. Vi håller ständigt kontakt med våra samarbetspartner i länderna där vi har planerade projekt och följer utvecklingen.

Läs mer här. >>

Tips för effektiva onlinemöten

Spridningen av coronaviruset (COVID-19) tvingar oss alla att finna nya och innovativa vägar att hålla våra möten. För många klubbar innebär detta att möten och konversationer flyttas till internet. Några tips här om hur man kan hålla effektiva möten online.

Webinar om hur man använder Zoom för att hålla ett möte

Datum: 9 april 2020

Tid: 20:00 - 20:30 (CET)

Anmäl dig här. >>

Angående Riksmöte via nätet

I veckan fick ni ett utskick till presidenter och sekreterare i klubben om riksmötet på nätet.

Vi vill justera punkten 10e och förtydliga att det inte är fråga om regelrätt val av ID. Valet gjordes vid RM i Västerås 2019. Valet ska endast fastställas och därför finns bara Ja att klicka i.

Läs mer här. (Login krävs.)

Lions huvudkontor håller tillfälligt stängt

Myndigheterna i delstaten Illinois, USA, har förlängt påbudet om att stanna hemma till den 30 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Åtgärderna inkluderade kravet att upphöra med all icke nödvändig verksamhet i delstaten. Lions Clubs International identifieras som icke nödvändig. För att följa påbudet kommer Lions Clubs Internationals huvudkontor i Oak Brook att hålla stängt till och med den 30 april 2020.

Läs mer om det här. >>

Senaste mötesprotokoll från GR

GR 45X5 >>

Fem tips att genomföra säkra hjälpinsatser i ditt samhälle

Den pågående coronaviruspandemin (COVID-19) kan förändra det sätt på vilket vi lever, men den har inte förändrat vilka vi är. Vi är medlemmar i Lions och ”Vi hjälper". Men under denna globala hälsokris är det viktigt att hålla dig själv och din familj frisk och trygg. Lions medlemmar runtom i världen har funnit nya och kreativa sätt att göra båda.

Läs mer. >>

Behöver du genomföra möten på nätet? Dessa verktyg kan hjälpa till.

Spridningen av coronaviruset (COVID-19) tvingar oss alla att finna nya och innovativa vägar att hålla kontakt med andra människor. För många klubbar innebär detta att möten och konversationer flyttas till internet. För de klubbar som söker efter lämpliga lösningar kan dessa verktyg vara till hjälp för att genomföra virtuella möten, så vi rekommenderar att du tittar närmare på följande plattformar.

Läs mer. >>

Riksmöte 2020

Riksmötestrycket finns att ladda ner här. >>

Ingen kongress i år

Den internationella styrelsen har beslutat att ställa in Lions internationella kongress 2020 på grund av coronaviruset (COVID-19). Detta innebär att nästa internationella kongress kommer att genomföras 2021 i Montreal, Kanada.Läs mer här.

LCIF-bidrag

LCIF ger för närvarande prioritet till områden som har en extremt hög nivå av sjukdomsfall på grund av COVID-19. Fokus kommer ligga på de behov som finns vid lokala hälsovårdsenheter och ledningssystem för krishantering, vilka samordnar sina insatser enligt riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention (CDD).

För att kunna tas under övervägande måste ansökningarna:

  1. Följa kriterierna för nödhjälpsanslag, där mer än 100 personer har infekterats (bekräftade fall) i närområdet/distriktet.  
  2. USD 10 000 är högsta anslagsbelopp.
  3. Dessa medel får endast användas till nuvarande aktiva fall, inte till framtida utbrott. Anslag för att förbereda inför katastrofer omfattas inte.
  4. Anslagsmedel bör användas till Lions samarbete med lokala vårdenheter och ledningssystem för krishantering som arbetar med utbrottet. Detta kan vara att finna sjukvårdsmaterial, karantänrelaterade kostnader etc. för dem som är infekterade. 
  5. Anslagsmedel får inte användas till personliga utgifter för dem som är infekterade eller i karantän.
  6. Ett annat alternativ är att överväga en anslagsansökan från flera distrikt, om så är lämpligt, för områden med ett stort antal fall (>5 000) i flera distrikt. 
  7. Alla ansökningar bedöms från fall till fall.

Om du har frågor om nödfallsanslag skickar du e-post till lcifemergencygrants@lionsclubs.org.

Ta tillvara på engagemanget i coronatider

Det ideella engagemanget fortsätter att vara en viktig del i det svenska samhället när vi ställs för nya utmaningar i tider av coronaspridning. Många behöver hålla en fysisk distans till andra samtidigt som det finns ett stort behov av att verksamheter inom ideella organisationer fortsätter. Engagemanget kan inte pausa men vi behöver ställa om för att fortsatt kunna ta tillvara på det. På Volontärbyrån ser vi att många gärna vill bidra men inte riktigt vet hur. Vi har därför sammanställt några tips till dig som vill engagera fler nu!

Läs mer här. >>

Rapportera klubbaktiviteter

Med fler och fler digitala tidningar som börjar ta betalt för att läsa artiklar ber vi klubbarna att skriva ihop en artikel om klubbens aktivite/er för publicering på hemsidan och/eller tidningen. Logga in som vanligt för att komma åt formuläret.

Marknadsför din klubb

Smart marknadsföring kan förvandla hur samhället ser på er klubb, synliggöra klubben, era projekt och er påverkan. Klubbens ordförande för marknadskommunikation kan hjälpa till.

Upptäck marknadsföringsresurser som kan hjälpa dig och klubbens ordförande för marknadskommunikation att ta klubbens marknadsföring till nästa nivå. Om du inte redan har tillsatt posten ska du se till att utse en ordförande för klubbens marknadskommunikation som kan sätta klubben på kartan.

LCIF Kampanj 100

Sedan 1968 då Lions Clubs International Foundation (LCIF) grundades har Lions världen över både skänkt pengar till LCIF och fått bidrag (grants) till olika projekt. Beloppen nedan baseras på underlag från MD-kontoret i Stockholm.

Läs mer.>>

Resurserna för kampanjen. >>

Riksmötet i Falun 2020 är inställt

Guvernörsrådet har efter konsultation med riksmötes kommitteen under fredagen den 13/3 beslutat ställa in och skjuta på riksmötet 2020. Allt mot bakgrund av den rådande Coronasituationen med en förväntad kulmen vid tidpunkten för riksmötet.
Guvernörsrådet och riksmötes kommitteen återkommer inom kort med mer information hur vi går vidare.
Beslut om hur vi gör med ungdomsläger, in- och utresande ungdomar kommer i närtid.
Distrikten uppmanas att med eftertanke planera sina möten och låta så mycket som möjligt ske via mail, telefon, GoToMeeting etc.
Detta är ett tråkigt och unikt men tyvärr ett nödvändigt beslut som vi innerligt hoppas aldrig behöver ske igen.

Enligt uppdrag av guvernörsrådet MD 101, 2019–2020.
Thorbjörn Bengtsson

Använd E-klubbhuset

Se hur LC Helsingborg Kärnan använder e-klubbhuset.

Uppd: hur man uppdaterar distriktets beteckning i E-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Nyhetsbrev mars 2020

MD:s nyhetsbrev mars 2020. >>

Anmäl dig till vårt utskick här.

Vägledning avseende distrikts- och riksmöte

Under det att distrikt och multipeldistrikt runt om i världen står inför utmaningar relaterade till Covid-19 (”coronavirus”), och att genomföra distrikts- och riksmöten på ett säkert sätt, har LCI beslutat att tillåta distrikt att genomföra årsmöten och/eller distriktsval via alternativa metoder.

Läs mer. >>

Distriktets mål 2020 - 2021: engagera yngre medlemmar

Under det att du och ditt distriktsteam arbetar med distriktets mål och handlingsplaner för 2020–21 är det även viktigt att planera för framtiden, så att ditt team kan göra en bestående skillnad.

Läs mer. >>

Global välkomstdag för nya medlemmar

Den internationella presidenten Dr. Jung-Yul Choi kommer hjälpa till att installera nya medlemmar från hela världen den 25 april 2020 och din klubb kan delta! Fyll i formuläret nedan, för att erhålla särskilt innehåll till din intagningsceremoni. Svara på din inbjudan här. >>

Möjligheten att betala med bankgiro till LCI försvinner i maj

Svenska Handelsbanken har meddelat MD att LCI:s bankkonto kommer att stängas den 11 maj på grund av deras
bestämmelser för kunder i utlandet. Kontoret i USA vill inte fortsätta samarbeta med okända konton i andra länder på grund av den underhållning som krävs för dessa konton. Som ett resultat av detta skulle LCI vilja informera er om andra betalningsalternativ för distrikt och klubbar.

Ett alternativ är att betala med betalkort via MyLCI. Klubbkassörer kan logga in på MyLCI och betala med kort. Inloggning till MyLCI sker via länken
”Logga in” högst upp på sidan www.lionsclub.org.

Det går även att betala med EUR via SEPA. För att använda denna betalningsmetod behöver ni koderna for IBAN och BIC:

IBAN Code: GB62CHAS60924241287084
BIC: CHASGB2L

Elektronisk överföring är också ett alternativ, men bankens avgifter kan vara högre än SEPA betalningar.

JP Morgan Chase Bank, N.A.
10 South Dearborn Street
Chicago, Illinois 60603
Swift Number: CHASUS33
ABA nummer: 021000021
Kontonummer: 00105732
Kontoinnehavare: International Association of Lions Clubs

Vänligen gå igenom de olika betalningsalternativen och meddela MD-kontoret vilket alternativ ni föredrar att erbjuda klubbar och distrikt i Sverige.

Om Lions och GDPR

Lions vill skydda varje medlems persondata så att dessa inte missbrukas eller kommer i ovidkommandes händer vid exempelvis identitetsstöld, bedrägeri eller annat missbruk.

Lions i Sverige har utarbetat en persondatapolitik, som Lions Sverige uppmanar alla klubbar att följa. Här vill vi illustrera lagen med hur denna skall efterlevas men först lite juridik. Läs mer om det här.

Handbok 2019 - 2020

Handboken är slut men det går att ladda ner den digitala versionen. Mer info på den interna sidan.

Lions Clubs Internationals grafiska profil - uppdaterad

Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD.

Initiativet Nya röster 2019-2020

Källa: LCI

Initiativet Nya röster 2019-2020 främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Läs mer om Nya Röster. >>

Avtal med Scandic

Logga in på medlemssidan för mer information. >>

Erbjudandet för Lions!

ETT RIKTIGT ÄVENTYR FÖR HELA FAMILJEN

Robin står där i gläntan med sin båge i handen och sitt koger på ryggen. Dom gyllene lockarna trillar fram under huvan(hooden). Han tycks vara framtrollad ur en svunnen och mytomspunnen tid. Är det en synvilla, eller är han verklig? Vad tror du?

Mer information om erbjudandet!

Angående paket och brev från LCI (USA)

Utskicken av 100-årsjubileets medlemsutmärkelser har orsakat en hel del frågor från våra medlemmar. Dessa utmärkelser styrs av rapporter, och skickas veckovis från LCI i USA. Det ser ut som att problemet är löst genom att ändra på etiketten i systemet för svenska leveranser och nästa steg kommer LCI att skicka några testpaket för att säkerställa att de inte stoppas hos Postnord. När det är bekräftat att det fungerar kommer etiketten för svenska leveranser att ändras permanent.

Water Means Life - insamlingsperiod 2

Målet med projekt: Att ge barnen och deras familjer rent vatten i Bari-regionens byar, som ligger i Puntland (nordöstra Somalia), där lever c:a 150 000 människor. Men, människor flyr från sina hemtrakter på grund av vattenbrist. Läs mer

Pluggannsoner för kampanjen. >>

PR-material finns att hämta här. >>

Avtal med iZettle

Vi i Lions har en möjlighet att kunna ta betalt vid våra aktiviteter med betal- och/eller kreditkort!

Vi har slutit ett avtal med iZettle som nu har löpt under 2,5 år utan problem eller störningar.>>

Ytterligare en insamlingsplats för begagnade glasögon

Klubbarna runt om Stockholm kan nu lämna in eller skicka in sina glasögon till Folkuniversitetet på Kungstensgatan i Stockholm.

Vision For All
Folkuniversitetet, ATT: Isak Westerström
Kungstensgatan 45
10239 Stockholm
Tel: 08-789 41 00

Halmstad

Vision For All
c/o Peter Lövin
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718

Linköping

Vision For All
c/o Hjärta till Hjärta
Attorpsgatan 10, Box 1235
581 12 Linköping

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

Låda för insamling av begagnade glasögon

Lådorna började tillverkas och distribueras i november månad 2009 och sedan starten har det tillverkats cirka 1500 lådor till många Lionsklubbar i MD 101.

Lådan är 22 cm bred och 31 cm hög, grundfärgen är vit. Till lådan följer även en självhäftande tejp med text.

Lådorna blir inte bara en insamlingslåda utan även en PR-funktion för klubben.

Läs mer.

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet