Uppdaterat 2018-08-16

GR-2

Uppdaterat 2018-08-16 Ärendelistan

Uppdaterat 2018-07-31 - Programmet för GR-2.

GR-2/2018-2019 äger rum 24-26 augusti på Quality Hotel 11 i Göteborg. Anmäl dig hår.

Den internationella presidenten Gudrun Bjort Yngvadottir från Island kommer att närvara vid mötet.

Anmäl dig här.

Nya Röster nyhetsbrev

Insatsen Nya röster firar kvinnors bidrag till Lions Clubs International som nu välkomnar sin första kvinnliga internationella president. >>

Nyhetsbrev augusti 2018

Finns att läsa här.

Anmäl dig till vårt utskick här.

Stöd Lions Hjälpfond

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på boende världen över. Dessutom till priser som innebär besparingar på upp till 70 procent för dig.

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Nyhet: PR-kort för De Glömda Barnen

Välkomstbrev från internationella presidenten

"Som president för Lions Clubs International är det med glädje som jag välkomnar er till verksamhetsåret 2018-2019." Läs mer. >>

Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen

För att säkerställa att din lionklubb förblir aktiv och vital måste du beakta medlemmarnas klubbupplevelse och vilka förväntningar de har. Om du besökte en restaurang som inte uppfyllde dina förväntningar, skulle du då återvända dit? Detsamma gäller för en lionklubb!

Läs mer här.

GR-protokoll

Protokollet från GR-möte nummer 1 i samband med den internationella kongressen i Las Vegas. >>

PR - 5 distributionstips i en social era

Framväxten av sociala medier, liksom nedgången av traditionella medier, har förändrat hur nyheter sprids och konsumeras - framför allt bland den yngre publiken.
Här hittar du fem tips på hur du får en bättre räckvidd:

• Det räcker inte att publicera Om du inte publicerar kvalitativt innehåll på regelbunden basis så är det inte säkert att du når ut via sociala medier. Varje artikel behöver en plan för hur den ska marknadsföras, precis som ditt varumärke. Använd dig av influencers, dela innehållet och arbeta både med organisk och betald trafik för att synas. • Du måste fortfarande förtjäna uppmärksamhet Sociala medie-jättar som Facebook använder algoritmer för att avgöra hur inflytelserikt och relevant ditt innehåll är. Att dela innehåll som engagerar ger dig en högre rank och bättre exponering i nyhetsflöden.

• Välj dina kanaler De stora plattformarna är ett naturlig val, men det kan även finnas nischade nätverk som är populära hos din målgrupp. Ta reda på var de spenderar sin tid och se till att du också är där. • Gör det hållbart Begränsa dig själv till de kanaler som du kan hantera själv eller med ditt team. Ett tyst konto på sociala medier är oftast värre än inget konto alls.

• Anpassa dig Tonaliteten skiljer sig mellan olika kanaler. Som tumregel är Facebook mer vänskapligt och LinkedIn mer professionellt. Anpassa din kommunikation efter plattformen.

Lär dig mer om innehållsdistribution och hur du kan nå ut till din målgrupp i din här videon.

Lions nya internationella president

Gudrun Yngvadottir är den första kvinnan som till internationell president i Lions Clubs International vid organisationens 101:a internationella kongress i Las Vegas, Nevada, USA, den 29 juni - 3 juli 2018. Läs mer om Gudrun här.

Ansökningstiden för att söka medel från Jubileumsinsamlingen är förlängd tom den 30 juni 2019

Mer information om hur man söker. >>

Här kan du läsa om vilka projekt som har fått bidrag av jubileumsinsamlingen.

Mötesplan 2018-2019

Mötesplanen för guvernörsrådet 2018 - 2019.

Insamling av begagnade glasögon

Pga att av mycket glasögon till förrådet i Linköping ska klubbarna skicka dem till följande adress istället:
Peter Lövin
Koordinator
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718
www.folkuniversitet.se

De hjälper oss med att mäta upp glasögon.

Projektanvisningar

Här kommer anvisningarna om hur MD-projekt ska hanteras. >>

Ny powerpoint-presentation

Lions Water Means Life PR-material

Fler pluggannonser. >>

PR för Lions

PR handlar om alla former av kommunikation – skriftlig, muntlig och icke-muntlig. Det innefattar att skriva pressmeddelande och dela ut flygblad. Läs mer i LCI:s PR-handbok. >>

Information för klubbens PR-ansvarig. >>

STIM-avtalet har uppdaterats

Klicka här för det senaste avtalet som gäller. >>

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.

Intresseanmälan att vara assisterande klubb/ar vid riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
På riksmötet i Upplands Väsby beslutade riksmötet att Guvernörsrådet äger rätten att besluta om var riksmötesarrangemangen skall förläggas.

Ett omfattande arbete pågår med att ändra förutsättningarna för arrangemangen i framtiden. Multipeldistriktets riksmöteskommitté (MDRMK) har fått i uppdrag att se över dessa förändringar.

En av de stora förändringarna innebär att lionsklubbar kan anmäla sitt intresse att bli assisterande klubb/ar. Det kan också vara klubbar i ett zongemensamt arbete. Uppdraget för assisterande klubbar är att stå för det goda värdskapet, vara funktionärer, hjälpa till med att skapa partnerprogram mm. Klubbarna ska inte hantera upphandling, ekonomi eller anmälningar mm eftersom detta ligger på MDRMK.
Trots att arbetet är i sin linda välkomnar vi klubbar att förutsättningslöst anmäla sitt intresse att assistera inför riksmötesarrangemang 2020, 2021 och 2022.
Frågor besvaras av Annette Eiserman-Wikström.

LCIF firar 50 år!

Från och med nu till och med april 2018 kan du delta i tävlingar varje månad och lära dig mer om hur Lions Clubs International Foundation (LCIF) gör skillnad. Den första tävlingen handlar om våra insatser att återställa syn och förebygga blindhet som går att förebygga. Delta nu! >>

Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Mer information om vilka som får ansöka och annan information, läs vidare här.

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Under GR-3 helgen 28-29 oktober beslutades att Lions Clubs Internationals grafiska profil ska tillämpas i alla PR-sammanhang för klubbar, distrikt och MD enligt protokollet från GR-mötet:

§21 Implementeringen av MyLCI och fastställande av användandet av LCI:s grafiska profil i alla Lions sammanhang. Beslut. Bil 46
GRO informerar att det är viktigt att registrera aktiviteter i MyLCI för att få en översikt av klubbarnas aktiviteter samt att till allmänheten visa vad vi gör och till hur många människor hjälpen når.

GRO informerar att det nu finns en lathund för att enklare följa LCI:s grafiska profil. Beslut om att använda den grafiska profilen behöver inte tas, den gäller redan och skall användas i alla Lions sammanhang.
Den kommer att publiceras på Lions hemsida samt bifogas detta protokoll.
GR noterar informationen.

Lions har tecknat avtal med Visma

Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.

Mer info.

Beställningsblankett

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Hallstahammar använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

Sökregister

Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Arkivet