Medlemsnyheter

2017-04-20

E-klubbhuset - gratis hemsida för din klubb

Se hur LC Robertsfors använder e-klubbhuset.

Lite dokumentation om e-klubbhuset på svenska. >>

För support och svar på tekniska frågor skickar du e-post till Maureen Stenson på LCI i Oak Brook. Skriv gärna på svenska.

LC Mariestad

LC Mariestad har idag ca. 50 medlemmar och klubbens nestor Tore Fjellman hedrades vid sin 95års-dag.
Tore var med och startade vår klubb 1954 och har alltså varit medlem i 63 år!
Den som överräcker en present till Tore (vänster) är Thorbjörn Rippe som varit medlem i 47 år.

Zonordförande Lars Palo gästade Götene Lions Club på aprilmötet!

Källa: Hällekis Kuriren

Lars Palo berättade om de 5 klubbar som ingår i zonen: Mariestad, Götene, Hova, Amnehärad, Hassle-Lyrestad. Viken Rosendala är ett sommarhem som disponeras och sköts av Lions. >>

Riksmötestrycket

Tillägg

Harald Flood hedrad av sina klubbkamrater


Lion Harald Flood var en av de 15 som var med och startade Lions Club i Mullsjö för 60 år sedan och har varit aktiv i klubben under alla dessa år. Lion Harald är född 1918 och därmed i princip årsbarn med Lionrörelsen. Lion Harald har under alla år varit en av klubbens mest aktiva medlemmar och han har innehaft i princip alla uppdrag man kan ha inom en Lion klubb.
I samband med zonmötet i februari uppvaktade Zonordförande Magnus Rehnstedt Gränna och Lions president Christer Alzén Lion Harald och överlämnade ett gratulationsbrev från internationelle presidenten samt hans personliga standar och pins.
Lion Harald fick även Lions 100 årsmärke.

Nyhetsbrev april 2017

Finns att läsa här.

Familjemedlemskap

Vem gäller det för?

Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far-/morföräldrar och make/makas familj.

Hur fungerar familjemedlemskapstaxan?

Upp till fyra ytterligare
kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.

Läs mer här.

Pressmeddelande

Dröse & Norberg fortsätter stötta Lions arbete för flyktingbarn, nu med showen ”Äventyret Aladdin”

Produktionsbolaget Dröse & Norberg, som producerat succéerna med Motown och Snövit som turnerat i landet, fortsätter stötta Lions arbete för flyktingbarn genom en ny show, ”Äventyret Aladdin” som ska gå från Ystad i söder till Luleå i norr med start december 2017 och fram till och med våren 2018.

MyNewsDesks pressmeddelande >>

Word-format >>

Lions jubileumsmynt som minne

Lion SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)

Smile har sitt ursprung i ett seminarier om sociala medier framställt på European Forum 58:e Bryssel 2012. Under forumet och med stöd av sociala medier seminariedeltagare, accepterade Europeiska rådet i Lions förslaget att inrätta en europeisk webbplattform för all information om Lions sociala medier under namnet “Smile”.

Vision

Gå in på LionsSmile.org för mer information och resurser. >>

Titta på distrikt 101S egen SMiLE-sida. > >

Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden.>>

Hantera klubbens evenemang med Eventbrite.com

Om din klubb ofta anordnar evenemang för allmänheten har du säkert upptäckt att hela processen med biljettförsäljningen kan vara överväldigande. Långa köer, folk som vill betala med kreditkort och att hålla koll på tillgäng plats kan knäcka personen som är ansvarig. Läs mer här.

Hjälpmedel från Framtidskommittén

Powerpointpresentationen

Presentationen i PDF-format

Talmanuset till bildspelet

Cykla för Lions 100 år

Cykla tillsammans med andra Lionsmedlemmar för att fira Lions 100års-jubileum. Mer information här (OBS! På engelska.)

Lions i Krakow bjuder in till sång festival för synskadade i Polen

Datum: 2 - 4 november 2017

Plats: Krakow, Polen

2nd – 4th November 2017 in Krakow, Poland.

För mer information: http://lionsfestival.org/en/
Facebook
You Tube

Riksmöte 2017

Plats: Upplands Väsby

Datum: 19 - 21 maj, 2017

Hundraårsjubileets minnesmynt

För att fira 100 år med humanitära hjälpinsatser samarbetar Lions Clubs International med United States Mint för att tillverka ett vackert silverdollarmynt i begränsad upplaga. Mer info. 

Lions Clubs Internationals grafiska profil

Lions Clubs Internationals grafiska profil är utformad för att upprätthålla alla aspekter av varumärket och fungera som en guide för både klubbarnas medlemmar och huvudkontorets medarbetare. Du kommer att hitta en färdig referens för sådana ämnen som logotyp användning, brevpapper , namnteckningar, typsnitt och mycket, mycket mer.
Det ärviktigt att medlemmarna överallt har en fullständig förståelse av varumärkets användning.

PR-paket för jubileumsinsamlingen

Här kommer ett PR-paket om Lions jubileumsinsamling för Lions 100 år.

Kom och fira i Chicago - 2017!

Mer information om jubileumsconvention.

Uppd 2017-02-16 - Paketpris för delegaterna i delat dubbelrum 19 997.77 SEK. Mer info om det.

Sökregister


Registret samt lathunden om hur man använder det finns på de intern sidorna. OBS! Login till interna sidor krävs.

Sökregistret funkar även i mobilen.

Kommande insamlingar

Detta verksamhetsår är året uppdelat i 3 insamlingsperioder för 3 nationella insamlingar. Kolla i kalendariet.

Artister stöttar Lions


Artisterna Blossom Tainton, Gladys del Pilar, Jessica Folcker från showen Motown – featuring Afrodite som nu båda går på turne genom landet stöttar Lions hjälpprojekt för de syriska flyktingbarnen, ”De glömda barnen”.

Stötta Lions genom att gå på någon av föreställningarna!>>

PR-material till "De glömda barnen"

Här finns PR material som kompletterar det som redan sänts ut till klubbarna i form av roll-up etc.

Lions Bästa Vänner

Skicka in din klubbs ansökan här.

Nytt medlems-
rekryteringsverktyg för start av nya klubbar

Under en två års period kommer MD 101 att testa ett nytt sätt att rekrytera redan befintliga föreningar som arbetar med humanitär verksamhet att bli en Lions klubb. Antingen som en rent ny klubb eller som en klubbfilial till en etablerad Lionsklubb. Materialet innehåller även ett talarmanus till bilderna som är lämpligt att använda vid informationsträffar. Gör en inventering om tänkbara samarbetspartners på orten, bjud in dem till en informationsträff och förhoppningsvis kommer ni att få fler medlemmar i en ny klubb i en form som helt stämmer in i Lions framtidstankar. Ni kan göra detta på alla nivåer, klubb- zon- och distriktsnivå. Jag tror att ni på klubbnivå är bäst på att inventera och bjuda in till träffar och sedan hjälper vi gärna till från DG, GMT-Team och från undertecknad.

Kenneth Persson GMT Area Leader i Sverige

Nytt material i verktygslådan för klubbar och distrikt

Mer info.