Kävlinge Lions 60 år


1957 besöker Lions Club Eslöv Kävlinge för att sprida sitt budskap, resultatet blev 21 st personer som bildar Lions Club Kävlinge den 2 mars samma år men klubbens officiella startdatum är feb 1958 då charterbrevet kom från USA , och klubbens förste president Teddy Kull mottog detta under högtidliga former.

Nu har 60 år flutit förbi och klubben lever och är otroligt aktiv men med andra mål än för 60 år sedan, den sociala bilden i vårt samhälle har ändrats och hjälpbehoven ser annorlunda ut, klubben satsar på ungdomar, Barnsjukhuset i Lund, Kulturskolan och ungdomsidrotten är exempel på områden där vi satsar stort, andra områden som inte fanns med på 50 talet är den hjälp som skickas till flyktingläger i Turkiet med mera.


Klubbpresidenten Elin överlämnade i januari 20 000 kronor till barnakuten i Lund för att användas till att göra livet lite lättare för de sjuka barnen .

Intressant att veta är att Lions Club i Kävlinge har startat verksamheter som kommunen sedan tagit över.
Simundervisning, där kommunens barn på Lions bekostnad fick åka till Lund.
Lekskola, i Kävlinge och Furulund som efter sex år togs över av kommunen och blev barnstugeverksamhet och sedermera dagis.
Färdtjänst, i samband med klubben 10 års jubileum överlämnades till kommunen en handikapputrustad minibuss, det visade sig att kommunen inte hade resurser att köra bussen varför medlemmarna delade upp körningarna mellan sig.

Lions har faktiskt satt Kävlinge på kartan genom att se till så att vi hamnade i Guiness rekordbok, 1991 anordnades ett rekordförsök där kommuninnevånarna skänkte och la ut enkronor i långa rader, resultatet blev 2335,8 m och 93000 kronor som oavkortat gick till att stävja narkotikamissbruket bland ungdomar i Kävlinge.

Klubben har i dag 30 medlemmar med en representation från hela samhället till skillnad från 1957 då det var 21 st herrar från samhällets toppskikt vilket nog inte var ovanligt vid den tiden.
Jubileet kommer att hållas på lokal i Kävlinge den 18/5 med sedvanlig pompa och ståt.