Administration av klubb

MD101 Handbok 2018-2019

Handböcker och handledningar/
ledning

Normalstadgar och arbetsordning för klubbar

Handbok för klubbtjänstemän

E-bok för klubbpresident

E-bok för klubbsekreterare

E-bok för klubbkassör

Nya medlemmar

Intagning av nya medlemmar

Formulär och ansökningar

 • Formulär för klubbåteraktiveringsrapport (da970.pdf)
 • Status Quo-rekommendation (da971.pdf)
 • Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb (da972.pdf)
 • Beställningsformulär och information för klubbsammanslagning (da979.pdf)

Klubbtjänstemäns formulär

 • Ansökan för klubbexcellensutmärkelse 2017-2018 (da1.pdf)
 • Anhållan om ändring av klubbnamn (da980.pdf)
 • Policy för etisk standard och uppförande (lg414.pdf)
 • LCI:s sekretesspolicy (lg21.pdf)
 • LCIF:s program för donationer och erkänsla (lcif42r.pdf)
 • Här är länken till Skatteverkets hemsida angående traktamente för dig som reser i tjänsten
 • Utlandstraktamente
 • Resepolicy för MD
 • Formulär

  1. Rapportformulär för klubbtjänstemän (pu101.pdf)
  2. Medlemskap
  3. Transfer av medlem
  4. Ansökan om ständigt medlemskap (CLM.pdf)
  5. Reorganiseringsrapport (da970.pdf)
  6. Medlemstransferblankett (me20)
  7. Nya klubbar
  8. Klubbens excellensutmärkelse ansökan
  9. Reseräkning till MD-kontoret
  10. Lathund hur man skriver reseräkning till MD
  11. Kostnadsersättning
  12. Intressekonfliktförsäkran

  Utmärkelser

  1. Utmärkelseprogram
  Lions Clubs International MD101 Sverige