Administration av klubb

Handböcker och handledningar/
ledning

Normalstadgar och arbetsordning för klubbar

Handbok för klubbtjänstemän (la15.pdf)

Nya medlemmar

Intagning av nya medlemmar

Formulär och ansökningar

Klubbtjänstemäns formulär

 • Ansökan för klubbexcellensutmärkelse 2015 - 2016 (da1.pdf)
 • Anhållan om ändring av klubbnamn (da980.pdf)
 • Policy för etisk standard och uppförande (lg414.pdf)
 • LCI:s sekretesspolicy (lg21.pdf)
 • LCIF:s program för donationer och erkänsla (lcif42r.pdf)
 • Här är länken till Skatteverkets hemsida angående traktamente för dig som reser i tjänsten
 • Utlandstraktamente
 • Resepolicy för MD
 • Formulär

  1. Rapportformulär för klubbtjänstemän (pu101.pdf)
  2. Medlemskap
  3. Ansökan om ständigt medlemskap (CLM.pdf)
  4. Reorganiseringsrapport (da970.pdf)
  5. Medlemstransferblankett (me20)
  6. Nya klubbar
  7. Reseräkning till MD-kontoret
  8. Lathund hur man skriver reseräkning till MD
  9. Kostnadsersättning
  10. Intressekonfliktförsäkran

  Utmärkelser

  1. Utmärkelseprogram