Lions 100 år

Uppd 2017-05-08

Jubileumskommitténs arbetsordning

Rapport från kommitténs ordförande 2017-05-08

Lions fyller 100 år 2017. Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Det finns många barn och ungdomar i Sverige utan ekonomiska möjligheter att få uppleva gemenskap med andra barn, ungdomar och vuxna i lämplig miljö. En del blir kvar i sitt bostadsområde när andra åker iväg. Därför vill Lions ge dessa barn en möjlighet till ny miljö som ger livskvalitet genom att stödja så att de kan exempelvis: Åka på sommarkollo, delta i fritidsaktiviteter och delta i utflykter.

Insamlingsperiod är januari till och med maj. Nationell insamlingsdag är 2017 den 6 maj. Har du frågor om Lions jubileumsinsamling? Vänd dig till projektledare Bengtåke Johansson, LC Gävle eller någon i projektgruppen som listas här:

Projektledare är Bengtåke Johansson.
Projektgrupp är:
1 från varje distrikt:

101-A Dilip Lagevik (d.lagevik97@gmail.com),

101-B Elisabeth Voll Emanuelsdotter (emanuel.voll@tele2.se),

101-GD Ingegerd Kull Hanses (hanses@masendata.com),

101-N Mikael Östman (mikaelostman@hotmail.com),

101-P Anna From Lindqvist (anna@euniqem.com),

101-S Brittmarie Lindquist (bm.lindquist@gmail.com),

101-SM Jan Almqvist (jan.almqvist@hotmail.com),

101-SV Staffan Wyke (staffan.wyke@telia.com),

101-U Martina Nordlund (martina.nordlund@gmail.com),

101-VG Björn Wahlenius (morris12@telia.com)

Insamlingsmål är 5 000 kronor per klubb och år, alltså 4,6 miljoner kronor totalt. Klubbarna kommer sedan att kunna söka från dessa pengar till projekt i enlighet med syftet för insamlingen.

Ansökan om bidrag från Jubileumsinsamlingen

Inkomna projektansökningar bedöms av Jubileumsinsamlingens styrelse, som sammanträder minst två gånger per år, och ansökan skall avse ändamålet ”Lions förverkligar drömmar för barn och ungdomar med särskilda behov”. >>

Insändare

Skicka in din klubbs aktivitet i samband med jubileumsinsamlingen så publicerar vi det på hemsidan. >>

Klubbaktiviteter för 100års jubileum

Här rapporteras vad klubbarna ska göra eller har gjort för att samla in till barn och ungdom i samband med 100års jubileum.

PR-material

Ett PR-paket om Lions jubileumsinsamling för Lions 100 år.