Medlemsnyheters arkiv

Lions internationella kongress kommer inte att genomföras i Singapore

Meddelande från Lions internationella president angående kongressen:

Det är med sorg som vi informerar om att Lions internationella kongress, den 26–30 juni 2020, inte kommer att genomföras i Singapore enligt den ursprungliga planen. Läs hela meddelandet här.

LC Strängnäs delade ut utmärkelser


Vid klubbens februarimöte kunde president Kenneth Lilja belöna två medlemmar för långvarigt medlemskap. Den ene var Willy Bäckström med 30 års medlemskap och den andre var Torbjörn Wiik med inte mindre än 45 års medlemskap.

På klubbens marsmöte var det åter dags för att uppmärksamma en medlem. Den här gången var det Margareta Johansson som tilldelades utmärkelsen Key Award, ett erkännande som kan ges till en enskild medlem som bjuder in andra medlemmar.

På marsmötet fastslogs även aktivitetsplanen för våren och sommaren 2020. En av aktiviteterna är den populära bakluckeloppisen vid Solberga Handelscentrum som äger rum den andra lördagen i månaden från maj till september. Efter mötet följde ett mycket intressant föredrag av den inbjudne gästen Leif Ekblom från Länna, som berättade och visade bilder från Rysslägret som under andra världskriget fanns i Byringe.


Här belönas Torbjörn Wiik av Lions president Kenneth Lilja för 45 års medlemskap.
Foto: Gunvor Kennhed

Meddelande Lions internationella president

Det är en glädje för oss att kunna meddela att tidigare internationella direktor Douglas X. Alexander har utsetts till internationell första vice president.

Den internationella styrelsen utsåg tidigare internationella direktor Alexander att uppfylla postens ansvarsområden efter bortgången av vår mycket omtyckta internationella vice president Haynes H. Townsend.  

Vice president Alexander satt med i den internationella styrelsen mellan 2010–2012 och är tidigare vice president för J.P Morgan Chase Bank. Han har varit en aktiv medlem i Brooklyn Bedford Stuyvesant Lions Club sedan 1984. Som erkänsla för sina insatser inom organisationen har han erhållit ett stort antal utmärkelser, bland annat en Ambassador of Good Will. Vice president Alexander är också en Progressive Melvin Jones Fellow.

Låt oss gratulera vice president Douglas X. Alexander!

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president

Nordiska Samarbetsrådet 2020

Protokollet från NSR 2020. >>

Minnesord om Sten Jansson 1936 - 2019

Källa: Nerikes Allehanda /LC Kilsbergen

 

Nya medlemmar fortsätter att strömma till Lions

Vid december mötet tog Sollefteå Lions Nipsippan in en ny medlem.
Solbritt Karlsson till vänster och Monica Lind faddern till den nya medlemmen. Välkommen Solbritt!

Europa Forum 2019 - Tallin, Estland

Se reportage från årets Europa Forum i Tallin. >>

Europa Forum 2019

Protokollet från EF 2019 samt alla bilagorna. >>

Lions hjälper De glömda barnen 2019-2020

MD 101 har sedan 2015 drivit projektet De glömda barnen. Efter första året beslutades att genomföra ett treårsprojekt. Detta avslutas 2019-06-30. Läs mer om planen. >>

Möt Lions nya internationella president

Lions hjälper De glömda barnen 2019-2020

MD 101 har sedan 2015 drivit projektet De glömda barnen. Efter första året beslutades att genomföra ett treårsprojekt. Detta avslutas 2019-06-30. Läs mer om planen. >>

Riksmötestrycket för RM 2019


NSR 2019

Protokollet från NSR 2019 i Oslo finns att läsa här. >>

Melvin Jones Fellows i Borås-Ullsaxen


När Lions Club Borås Ullsaxen hade sin avslutning för Borås och Sjuhäradsbygdens Luciavandring 2018, blev tre medlemmar belönade med Melvin Jones Fellowship för sitt engagemang i klubben.
Från vänster: Claes Jacobsson, Berndt Österberg och Ebbe Högström.

Lions Dalby firar sina medlemmar

Vid julfesten friade Dalby flera jubilarer.
Främst Bert Bergkvist, som fick 55 ärs utmärkelse och som varit med att starta klubben i Dalby.
Övriga är Ronald Hansson, Kenth Mårtensson och Sven-Åke Lindberg alla 10 års medlemskap.

Utdelare var LP Inger Svensson.

De glömda barnen - kampanjen 2018 har givit stort gensvar

Resultatet går inte att se fullt ut ännu. Det kungöres så snart det är möjligt. 
Klart är att 7 skolmoduler kan sättas upp med bidrag(minst 100 000 kr)från enskilda Lionsklubbar. 

Läs mer. >>

Tre nya Lions i Sollefteå

Lions Club Sollefteå har tagit in tre nya medlemmar.

Från vänster President Tord Gustafson Ny medlem Roland Persson -”- Klaas Veen Fadder Leif Eriksson Ny medlem Kenneth Bergström Fadder Kjell Solnes

Projektbeskrivning Lions vattenprojekt Water Means Life

Den pågående svältkatastrofen i Somalia, nordöstra Kenya, Jemen och Syd Sudan är anledning till att vi idag inser att enda möjligheten att i framtiden förhindra fortsatt svält är enda sättet genom att borra efter vatten.
Att samla in stora belopp för att köpa vatten och mat, som nu sker, är ju en högst tillfällig lösning och utan vatten dör ju också befolkningens boskap, vilket leder till svält.

Läs hela projektbeskrivningen här. >>

Video från Convention 2018 i Las Vegas

 

Del 1

Del 3

GDPR

Som tidigare meddelats så började EUs Dataskyddsförordning (GDPR) gälla från och med den 25 maj i år. För Lions del innebär detta att alla nya medlemmar MÅSTE godkänna att vi registrerar dem i MyLCI. Detta gör enklast genom att de signerar INTRESSEANMÄLAN samt att denna anmälan sparas i klubben så länge medlemskapet varar. Det är också av största vikt att nya medlemmar tar del av REGISTERING AV MEDLEMSKAP I LIONS vilket innebär att vi informerat medlemmen om deras rättigheter i samband med registreringen. GLÖM INTE att informera alla dina klubbkamrater! Eventuella frågor besvaras via mejl av Kent Benediktsson.

Presidentbyte i LC Höör

Från vänster; pågående Pia Goldschmidt, avgående Håkan Thimansson och PP Bo Nyman.

Borås Ullsaxen välkomnar nya medlemmar

Från vänster: Tomas Oscarsson, Kerstin Oscarsson, Ingela Carslöv, Jan-Peter Nilsson, Kjell Fasth och Vera Frid.

Hur skriver man ett bra pressmeddelande

Att publicera en spännande nyhet resulterar inte alltid i att tidningar skriver om en. För det handlar inte bara om vad du säger, utan även om hur du presenterar det.
I MyNewsDesks blogg tittar tar de upp elva komponenter som utgör ett framgångsrikt pressmeddelande. Inlägget avhandlar bland annat format, avsändare, call-to-action och relaterat innehåll.

Kolla in hela listan och lär dig mer om hur du kan skapa ett effektivt pressmeddelande. >>

Riksmöte 2018 i Ronneby


Några av deltagare vid RM 2018 - fr v PCC Vivianne Eriksson, PID Bruno Ahlqvist, PCC Finn Bangsgaard och PCC Mattias Öberg.

Årets riksmöte ägde rum den 12 maj i Blekinge Convention Centre bredvid Ronnebyån. Mer om RM. >>

Riksmöte 2018

Riksmöteskommittén tackar GRO, Guvernörsråd, Blekinge Lionsklubbars volontärer och inte minst alla Lions med partners samt sponsorer för ert deltagande i riksmötet 2018 i Blekinge, Ronneby.
Vi lämnar nu över stafettpinnen till Riksmöteskommittén för riksmöte 2019 i Västerås och önskar dem lycka till..

Riksmöteskommittén 2018

Om Världens Barn

Under många år har Lions aktivt samarbetat med RadiohjälpenNärldens Barn Under ett påskrivet samarbetsavtal.
De insamlingar Lions har medverkat i har gett oss ett underlag för att söka pengar Ur de insamlade medlen för projekt runt om i världen.
Tidigare har riktlinjerna och kriterierna för projekten legat inom ramen för Lions etik och stadgar.
Dessa kriterier och riktlinjer har dock under årens lopp förändrats så att det är ytterst få utav våra genomförda projekt som i dagsläget någonsin skulle ha godkänts om ansökningarna hade skickats idag (se bilaga ).

Läs mer.

Kävlinge Lions 60 år

LC Kävlinges klubbpresident Elin överlämnar 20 000 kronor till barnakuten i Lund att användas till att göra livet lite lättare för de sjuka barnen.

1957 besöker Lions Club Eslöv Kävlinge för att sprida sitt budskap, resultatet blev 21 st personer som bildar Lions Club Kävlinge den 2 mars samma år men klubbens officiella startdatum är feb 1958 då charterbrevet kom från USA , och klubbens förste president Teddy Kull mottog detta under högtidliga former.

Läs mer. >>

Åke äldst i Hudiksvall

Åke Hedberg, medlem i Lions Hudiksvall fyllde 100 år den 1 mars 2018. Medlem sedan 1963 (Fjällsjö), transfer till Hudiksvall där han varit medlem många år.
Uppvaktades på högtidsdagen av klubbpresidenten Kerstin Holmberg och vice klubbpresidenten Lars Andersson.

Norrtelje-tidningen skriver om Lions NSR

Nya medlemmar i Nybro

Källa: Facebook

Vid månadsmöte i januari och februari tog klubben in 4 nya Lionsmedlemmar. >>

6 nya unga Lions i Skänninge

Det blev resultatet av en väl planerad och genomförd medlemsrekrytering som Skänninge Lions Club genomfört. Samtliga nya medlemmar har självfallet fått en grundlig information om allt vad det innebär att vara med i Lions klubb både vad gäller syftet, arbetet, kostnader mm. Detta genom vårt egna framtagna rekryteringsprogram. (Skänningemodellen).
Ett av syftena med rekryteringen var att sänka medelåldern i klubben som nu ligger under 60 år. Bifogar bild på 5 av de nya tillsammans med presidenten. På bilden från vänster. David Lindwall, Daniel Johansson, Henry Lawrence, Presidenten Peter Sköld, Erik Öhlin och Christoffer Liljedahl-Cromsjö. Saknas på bilden gör David Damberg.

Leoklubbar i Sverige

En skrivelse från Leo-ansvarige -
Kära Lionsvänner, Den 5:e december firade vi den internationella LEO-dagen och i år är det ett speciellt årsjubileum. Lions fyllde 100 i 2017 - det vet ni alla om - men det som verkligen behöver lyftas är att LEO fyllde 60 i år!

Läs mer. >>

NSR 2018

Helgen den 19-20 januari träffades samtliga nordiska länders ledare i samband med NSR mötet vid Marholmen i Norrtälje. >>

Lions Eric har varit med längst i Sverige

Eric Rosenlöf är den medlem, som varit med längst i Lionsrörelsen i Sverige. Nu – år 2017 – är det i 66 år. Eric föddes år 1924 i delstaten Connecticut i nordöstra USA. Hans föräldrar var svenskar, som utvandrat till landet i väster. Lions bildades år 1917 i Chicago och har vuxit till en av världens största hjälp- organisationer med miljoner medlemmar i mer än 200 länder.

År 1948 tog rörelsen steget över Atlanten och den första klubben i Europa startades i Stockholm. Nu hade Eric kommit till Sverige och år 1951 blev han medlem i Lions. Då var han med och bildade den första klubben i Västerås. Tack vare Lionsrörelsen har Eric fått många vänner och ett fint kamratskap och dessutom möjlighet att hjälpa människor i nöd både här hemma och ute i världen.

Text: Ulf Wilund Foto: Peter Stangfors

Maj prisad efter 54 år

Maj Sterneland har tilldelats Melvin Jones Fellow, som är den finaste utmärkelsen inom Lionsrörelsen i världen.
Maj blev både överraskad och rörd när Christer Eckerström, president i Vimmerby Lions Club, bad henne komma fram för att ta emot det fina priset när Lions Linnéa och Lions Club hade en gemensam julfest i Hantverkslokalen. Läs mer.

Raskt marscherat!

Lars Ekbäck erhöll sin MJF för sitt engagemang i Lions. Blev medlem 2014, sekreterare och 1:e v president 2015, president 2016. För närvarande zonordförande och 2:e v DG i 101 P.
Utmärkelsen överlämnades av Lions Gunnar Wikström vid november månadsmöte.
Att kunna hjälpa andra genom arbete i Lions tycker Lars är viktigast. Som blivande DG kommer Lars att verka för att öka medlemsantalet.

Lions Arboga delar ut MJF

Källa: Lions Arboga på Facebook

LC Arbogas medlem till Margareta Fried har tilldelats MJF-utmärkelsen.

Lägesrapport - De Glömda Barnenkampanjen

Nu är Lions kampanj för insamling till de syriska flyktingarna i Turkiet igång över hela Sverige. Den pågår 8/10 - 31/12. Dessutom kommer Lionklubbarna att medverka i samband med Aladdinföreställningar 26/12 – 22/4. Läs hela rapporten här.

Lions internationella president besökte Sverige

I helgen 27-29 oktober besökte Lions Internationella President Naresh Aggarwal med hustru Navita, Guvernörsrådets möte i Kista, Stockholm.

Läs mer här.

Lions Karlstad Almen får information om diabetes

På oktobers månadsmöte hade LC Almen besök av Leif Bryntesson, chef för Endoktrin-Diabetesmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Han gav klubben nyttig och intressant information om vad det innebär att leva med diabetes typ 1 och 2. På bilden avtackas han av LP Majvor Andersson.

50års-medlemskap i Vännäs

Per-Olov Tjäder erhöll på vårt senaste månadsmöte utmärkelse för 50-årigt medlemskap. President Christer Eriksson överräckte märket till en glad mottagare.
P-O, som han kallas, har innehaft olika poster i klubben, även som zonordförande i 101P. Deltar aktivt i klubbens arbete t ex säljer lotter, julgranar och andra aktiviteter för att samla in pengar.

Melvin Jones till medlem i Vilhelmina

Lars Ekbäck Vilhelmina Lions (vänster i bild) blev medlem 2014. Nu är han 2:e vice DG för Polar 101. Han har också fått motta MJF för sitt engagemang här utdelat av Mr Lion, Gunnar Wikström.