Medlemsavgifter

2016-2017

Internationella avgiften är USD 43/år.
Nationella avgiften är 300 kronor/år enligt beslut av riksmötet i maj 2016.

Mer infomration om de internationella avgifterna beroende på vilken månad man går med i Lions. >>

Mer information om de olika medlemskategorierna och avgifterna >>

Mer information om de olika medlemskapen. >>