NSR 2018 i Norrtälje

Helgen den 19-20 januari träffades samtliga nordiska länders ledare i samband med NSR mötet vid Marholmen i Norrtälje. LC Norrtälje var arrangör av detta mycket uppskattade och framgångsrika NSR möte under ledning av PDG Kjell Jonsson. Runt 140 deltagare från den nordiska länderna deltog, samt gäster från Estland, Schweiz, USA och Libanon. Årets tema för NSR var "Lions Forward in the Digital World". Vid invigningen talade bla kommundirektör Ulla-Lena Hellenberg, som fick en insättning till LCIF och Diabetes som tack, tillsammans med blommor.

Programmet bestod, förutom av NSR mötet på lördagen då gemensamma ärenden behandlas och beslutas, av seminarier om NSRs just nu pågående projekt De Glömda Barnen i Libanon, Lions Norge och De Glömda Barnen i Turkiet, Lions Sverige. Det genomfördes två workshops med dels PR Media experten från LCI Sanjeev Ahuja samt en om GAT (GMT, GST, GLT och LCIF) under ledning av nordens tre områdesledare (Area leaders).
Partners fick en guidad tur i den historias staden Norrtälje på fredagen samt besök vid ABBA muséet under lördagen.

Kvällarna bestod av intressanta samtal med erfarenhetsutbyte under trevliga former med Get Together och NSR bankett på lördagen. LC Norrtäljes arrangemang av NSR uppskattades mycket av deltagarna och visar på att  noggrann planering från detaljer till de stora dragen och att inte lämna något åt slumpen, är vägen till en lyckad konferens. Tack LC Norrtälje!

NSR är en viktig arena för de nordiska länderna att diskutera gemensamma frågor, driva gemensamma projekt samt att bli en stark röst internationellt.
Nästa NSR 2019 anordnas av Lions Norge vid Gardemoen.
Det ser vi alla fram emot...

Vid NSR mötet fattades flera beslut bla om ett gemensamt uttalande från de Nordiska länderna att inte skriva avtal med länder/ ungdomsläger vilka serverar alkohol vid lägret. Protokoll från NSR mötet kommer att ligga på hemsidan.

I samband med NSR hölls Guvernörsrådsmöte 4. Protokoll kommer att ligga på hemsidan inom kort.

 

Några bilder från NSR-helgen. Klicka för att få upp större version.