Lions pris för miljö och hållbar utveckling

Flera riksmöten har arbetat med förlaget från LC Trollhättan 2014. I fjol 2017 togs beslutet att dela ut Lions pris för miljö och hållbar utveckling. LCI har miljö som ett av 5 prioriterade om råden för 2000 – talet.

Lions verksamhetsplan är tydlig: ”För samhällsansvar och livskvalitet. Lions ska vara en miljömedveten hjälporganisation. Vårt uppdrag är att göra skillnad när samhällets resurser inte räcker till.”

Det innebär att Lions både hjälper andra och har koll på sin egen miljöpåverkan samt minskar det som är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

För att skapa hållbara samhällen behövs, utöver att hjälpa i andra länder, också förändringar av vår livsstil. Man pratar ibland om att skapa en mer cirkulär och biobaserad ekonomi, t.ex. att komma ifrån slit och släng och mera att laga och dela och att ersätta den fossila energin.

Idén med ett Lions pris för miljö och hållbar utveckling är att stödja miljöengagemang i samhället och inspirera privatpersoner och andra organisationer att bidra till en mer hållbar livsstil.

Lions pris för miljö och hållbar utveckling ger också möjlighet till att öka kunskapen om Lions och hela vår verksamhet hos allmänheten.

Beslut om utdelning fattas av guvernörsrådet på förslag av priskommittén. Utdelningen sker i samband riksmötet. Priset utgörs av upp till 100 000 kr och diplom. Priset kan delas mellan flera pristagare.

Kriterier:
Priset ska tilldelas person, personer eller organisation som underlättar eller genomför åtgärder som förbättrar miljön, klimatet eller underlättar ändrat beteende, ändrad livsstil. Priset ges inte till Lions medlemmar.

Lämna ditt förslag på pristagare på Lions hemsida senast söndagen den18 mars.

Den som lämnar förslaget skriver sitt namn, lionklubb, kontaktuppgifter till kandidaten samt vad som motiverar priset.

Exempel på aktiviteter som ligger i linje med priset:
Bilpooler, Second hand, Nya affärsidéer: Lagning av jeans ingår i priset vid köp.
Personer som driver frågor om klimat och hållbar livsstil. Folk som tar hand om mat som blir över. Den djävla marmeladfabriken (Gör marmelad av fallfrukt).