Snart dags för Världens Barn igen

Budskap o tidpunkter:

Nu är det hög tid för Världens BarnLions är med i insamlingen till Världens Barn. Kampanjperioden är mellan den 15 augusti till och med 31 oktober och den så kallade fredade perioden är under vecka 39 och 40, då inga andra insamlingen får göras än till Världens Barn. Målsättningen är att samla in totalt 85 miljoner kronor 2016. Fredag den 7 oktober är det Världens Barn-gala på TV. Lions får pengar till flera projekt från insamlingen.

Världens Barn har samlat in sen starten 1997 drygt 1,4 miljarder, pengar  fördelats  till  projekt över hela världen.

Vårt samarbete i Världens Barn är unikt. Ett samarbete på gräsrotsnivå över hela landet tillsammans med Sveriges Television, Sveriges Radio, 26 P4 stationer samt Radiosporten.  

Nytt för  i år är att man har lyckats att moblisera ungdomsförbunden att delta i kampanjen #skramla2016 .  De ungdomsförbund som deltar är bla Equmenia SCOUT, Junis, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Junis, Svenska Kyrkans Unga, Unf, Pingst Ung mfl.  Representanter för dessa förbund informerade under dagen. Mycket positivt att ungdomsförbunden är engagerade.
Storstäderna, Stockholm  – Göteborg - Malmö har legat långt efter övriga kommuner i insamlingsresultaten. I år kraftsamlar man och börjar med Malmö.  

Här en presentation i PDF-format.

Radiohjälpens Världens Barns sida

Läs mer i dessa dokument om insamlingen.

Kampanj 2016

Om Världens Barn

Radiohjälpens Världens Barns sida

Projektkriterier

Lions Clubs International MD101 Sverige