Sveriges Lions och Världens Barn

Till Sveriges Lions medlemmar

Mot bakgrund av att Guvernörsrådet i maj i år beslutade att inte ingå nytt avtal med Världens Barn/ Radiohjälpen from 2017, vill jag lämna följande viktiga information och klargöranden.

Beslutet innebär att Sverige Lions inte deltar vid Världens Barns insamlingar from 2017 och Lions klubbar kan inte beviljas medel från Världens Barn/ Radiohjälpen.

Guvernörsrådet har i och med detta beslutat att fortsättningsvis genomföra nationella insamling till förmån för olika Lions projekt och insamlingar. Lions behöver stärka varumärket Lions gentemot allmänhet i samband med insamlingar och detta är ett led i det arbete.

Lions behöver fler medlemmar och detta skapar också möjligheter att i samband med insamlingar prata med människor om vad Lions är och vad insamlingen betyder samt förhoppningsvis skapa förutsättningar för nya medlemmar.

Den första nationella insamlingsdagen för alla Sveriges klubbar är i samband med           
Världslionsdagen den 8 oktober. Insamlingsmål denna gång är för De Glömda Barnen från krigets Syrien, i Turkiet.

Information om insamlingen, som sedan pågår tom december och kampanjmaterial, finns på www.lions.se.

GRO har en bra dialog med Radiohjälpen omkring slutrapportering av några tidigare genomförda projekt i syfte att slutföra rapporterna för dem, samt är i samförstånd med Radiohjälpen om Lions beslut, att inte ingå nytt avtal. 

Med bästa Lionshälsningar


Mats Granath
Ordförande Lions Sverige (GRO)

Lions Clubs International MD101 Sverige