Uppdaterat 06 mars 2015


Kampanjplan 2015


Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten under de år kampanjen pågått. Detta är medel som sedan har kunnat kanaliseras ut i vår omvärld genom ett stort antal svenska hjälporganisationer (se vidare Radiohjälpens årsberättelse). >>


Lions hjälper barn med diabetes i Sri Lanka

Lions Sri Lanka projekt är profilprojekt i Radiohjälpen/Världens Barn.

Lions satsar på förebyggande insatser i Sri Lanka för att förhindra att barn och ungdomar drabbas av diabetes på grund av dåliga livsstilsvanor. >>

Barn och mördravården i Tanzania

Skulle vi i Sverige acceptera att 800 kvinnor och 3 400 barn per år dog vid förlossningar? Att 250 kvinnor fick förlossningsskador för livet, så pass så att de blir utstötta ur gemenskapen? Läs mer om ytterligare ett projekt som får stöd av Radiohjälpen/Världens Barn. >>

 


Resultat från 2013 års insamling


Här kommer resultat från årets Världens Barns insamling. >>


Lions med i TV i samband med Världens Barn


Källa: SVT.se

Sara Ahlgren och Philip Granath från Lions Stockholm Students var med i summeringen av Världens Barn-insamlingen i söndagskväll. Insamlingen har hittills gett drygt 70 miljoner till Världens Barn. Om ni missade programmet kan ni se det här på SVT.se. >>


Unga Lions med i SVT om Världens Barn

Sara Ahlgren och Philip Granath Sr, bilden, är med från Lions i SVT1:s söndagsprogram om Världens Barn. Söndagen den 13 oktober får ni bänka er framför TV:n. Klockan 18:15 - 19:00. SVT kanal 1.

Världens Barn-galan sänds fredag kväll klockan 18:15 - 21:00, SVT kanal 1. I publiken kommer 18 Lions från Lions Stockholm Students och många andra Lions att sitta. Kanske får de en publikfråga? Missa inte det.

Mer om Världens Barn i SVT här >>


Gällande gåvor till Världens barn


Alla lionklubbar som sätter in 50 000 kronor eller mer till Världens Barn kommer med i en slinga på SVT programmet  minst en söndag den 6 och/eller 13 oktober. Om man vill vara med den 6 oktober måste man till sin kommunsamordnare rapportera in senast 2 oktober. Om man vill vara med den 13 oktober senast onsdag 9 oktober. En av söndagarna är garanterade.

Den 11 oktober på SVT galan kommer alla organisationer som har satt in 100 000 eller mer får sitt namn i slingan under SVT galan. Klubbar måste redovisa till sin kommunsamordnare senast 2 oktober.

De klubbar som sätter in 50 000 eller mer kommer att räknas ihop och redovisas i klump under SVT-galan som: Lions Sverige x kronor. Lionklubbar måste redovisa sina insättningar på 50 000 kronor eller mer till sin kommunsamordnare före den 2 oktober. OBS: Klubbnamnen kommer där inte att synas.  Klubbar måste redovisa till sin kommunsamordnare senast 2 oktober.


Riksinsamling för 2013


Riksinsamlingshelg 12 oktober.
TV-gala i SVT den 11 oktober.

Världens Barn-gala 11 oktober 2013:
Kl: 18:15 – 19:15
(19:15-20:00 paus för regionala nyheter och Rapport)
20:00 – 21:00

SVT sänder program om Världens Barn mellan 5 och 12 oktober.


Dr Loretta från Sri Lanka berättar om diabetesprojektet

PR-material till Världens Barn 2013

All beställning av material till Världens Barn, broschyrer, bössgördlar, kroppsbanderoller med mera beställs nu centralt från Världens Barn.

Här beställer du boken Noveller för Världens Barn. >>


Regionsamordnare för 2013

Listan på 2013 års samordnare finns här.


Lions ska hjälpa barn med diabetes i Sri Lanka


Lions Sverige ska nu göra en insats för barn med diabetes i Sri Lanka. Det projektet är också det som Sveriges Lions beslutat att vara Lions profilprojekt i Världens Barn-insamlingen hösten 2013. >>


Ingen intern tävling

Det blir ingen intern tävling fortsättningsvis i samband med insamlingen Världens Barn. Guvernörsrådet har beslutat det och det gäller från och med 2013 års insamling. Beslut från guvernörsrådet nr 3, 2012: ” GR beslutar att ej genomföra tävling om bästa klubb i samband Världens Barn-insamlingen.”


Ny rutin för klubbar som vill ansöka till Radiohjälpen

De klubbar som vill ansöka om pengar från Radiohjälpen måste gå via multipeldistriktets hjälpkommitté. Ansökan ska ställas till Lions multipeldistrikts hjälpkommitté.

Adress:
Lions kommitté för Hjälpverksamhet,
Hans Catani,
Gjuterivägen 4 E,
761 40 Norrtälje.

Multipeldistriktets hjälpkommitté sänder sedan in klubbens ansökan till Radiohjälpen. Den nya rutinen är införd på begäran av Radiohjälpen och beslutad av guvernörsrådet.
Länk till Radiohjälpens hemsida för mer information och för att beställa ansökningsblankett.


Nytt profilprojekt 2013

Lions är med i Radiohjälpen/Värdens Barn – insamlingen hösten 2013. Då med ett nytt profilprojekt, Diabetesklinik för barn och ungdomar – i första hand – i Sri Lanka. Beslut från guvernörsrådet nr 3, november 2012: ”GR beslutar att som profilprojekt utse Diabeteskliniken i Negombo, Sri Lanka.”


Publisher Maud Nordell    Webmaster Cynthia Lo