Lions Clubs International MD101 Sverige

Alvas teckning deltar i Lions internationella fredsaffischtävling

affischtavling 2015vinnare

Alva Karlsson från Allerum har vunnit i Sverige i Lions internationella fredsaffischtävling. Hennes bidrag blir därmed Sveriges Lions bidrag i Lions internationella fredsaffischtävling.
"Om man håller varandra i handen, hjälper vi varandra att sprida fred.", skriver Alva.

Varje år arrangeras Lions fredsaffischtävling över hela världen. Mer än 450 000 bidrag deltar i tävlingen, varav Alvas är ett. Syftet med tävlingen är att få ungdomar och barn att fundera i banor om fred och att vara kreativa genom att teckna. Att främja fred är en del av Lions uppgift: "Att göra det möjligt för frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse.."