Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions blåa tält till svenskt flyktingmottagande

Foto: MSB

Lions blåa tält ska användas till svenskt flyktingmottagande.>>

Läs i Expressen. >>

Uppdatering

Vi har hittills satt upp Lionstält på ett antal platser i anslutning till Migrationsverkets lokaler. Tälten ska fungera som väntrum/reception. Vi har använt tälten som är på 20m2 och dessa har utrustats med belysning, elcentral och värme. Tälten har satts upp på följande platser:

• Norrköping (Migrationsverkets huvudkontor)

norrkoping

• Flen

 flen

• Hedemora

• Solna

• Västberga

• Lindesberg

Eventuellt kommer tält att sättas upp även i Östersund. Det är dock fortfarande osäkert ifall det blir av.