Lions Clubs International MD101 Sverige

Skådespelaren Tomas Bolme blir medlem i Lions Österåker

inval mars 17 osteraker

Lions Club Österåker, strax norr om Stockholm, har, som så många andra LC, åderlåtits på medlemmar. Sjukdom, ålderdom och (några) dödsfall är de vanligaste orsakerna.


Lions Club Österåker, strax norr om Stockholm, har, som så många andra LC, åderlåtits på medlemmar. Sjukdom, ålderdom och (några) dödsfall är de vanligaste orsakerna.
Men nu har klubben vänt på utvecklingen. På de två senaste månadsmötena har LC i Österåker valt in fem nya medlemmar:
– Och fler är på gång, berättar klubbens nuvarande president, Lennart Åhgren.

Sedan en tid tillbaka har Lions i Österåker börjat se om sitt hus:
– Vi har bl a utsett en rekryteringskommitté och kommittén har idag en lista på presumtiva medlemmar som kommer att slussas in i verksamheten, säger Lennart Åhgren.
Inslussningen började redan på klubbens februarimöte då Margareta Rekola, Agneta Andersson och Birgitta Kristell valdes in.

På marsmötet valdes sedan Agneta Elg och skådespelaren Tomas Bolme in:
Tomas Bolme bor mestadels av året på Ljusterö, i Österåkers kommun, tillsammans med hustrun Elisabeth (Nordkvist, som minnesgoda läsare säkert minns från ”Alla vi barn i Bullerbyn” m fl filmer).

Trots fem nya medlemmar kommer LC Österåker att välja in fler ”Lions”:
– Ambitionen är att välja in ytterligare en till två nya medlemmar på de kommande månadsmötena, säger Lennart Åhgren.
Christer Ottosson, ansvarig i rekryteringskommittén, fyller i:
– Glädjande nog är det många, både tjejer och killar, som vill bli ”Lions” och som vill ställa upp på Lion Clubs etik och syften.

Christer Ottosson