Lions Clubs International MD101 Sverige

Sveriges Lions skickar bidrag till Kroatien

Bildkälla: Bloomberg

Mot bakgrund av jordbävningen den 29 december nära staden Petrinja, 5 mil sydost om Zagreb i Kroatien, har hjälpbehovet av basal hjälp till tusentals medmänniskor uppstått.
Lions har via Lionsklubbar i området en redan etablerad närvaro och en vädjan från Distrikt 126 ledning har inkommit.
Katastroffonden har hanterat möjligheten att via etablerade kanaler bistå med katastrofhjälp.

En enhällig styrelse beslutade att reservera SEK 200 000 för hjälpinsatser i Kroatien. All ekonomi, betalningar, upphandling och uppföljning sker från MD 101s kansli i
Sverige.