Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions hjälper alla pensionärer

Källa: LCI:s blogg

Lions gör insatser för att hjälpa pensionärer med sprutor

När den lilla staden Barkhamsted, Connecticut, USA, fick den första leveransen av vaccinationer till sina pensionärer över 75 år insåg borgmästaren Don Stein att de skulle behöva hjälp med att navigera portalen på internet, där de måste registrera sig för att få sina sprutor. Och han visste exakt vem han skulle vända sig till. Läs hela bloggen här.