Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Trosa informerar om Lions synvårdprogram

Lördagen 9 oktober genomförde LC Trosa en kampanj för att informera om LCIF och dess arbete för synvård i världen. På två platser i kommunen mötte vi allmänheten och samlade in avlagda glasögon.

trosa sightfirst

Sammanlagt mottogs 650 par användbara glasögon, 75 par solglasögon och ett antal snygga fodral.

trosa 2
Solglasögon och fodral kommer att ingå i kretsloppsekonomin genom att försäljas på loppmarknad.