Lions Clubs International MD101 Sverige

LC Reng Höllviken rapporterar och tackar

Först av allt: Ni är fantastiska

Idag har 79 klubbar ställt upp med 1 342 000 kronor. Till detta kommer 32 klubbar som har reserverat medel motsvarande 401 000 kronor.

Vi får i dagarna leverans av 61 elverk till Malmö för nästan 1 000 000 kronor. Dessa elverk kommer med stor sannolikhet att transporteras till Ukraina antingen via Ungern eller Polen. Detta beror på vad en PDG i Ukraina lämnar för besked.

 

 

De inköpta elverken blev lite större än vad vi hade tänkt från början. De tilltänkta elverken är slut i Sverige och väntas inte in förrän i februari (leverans från Kina). Vi hoppas att kunna få del av dessa.

För tillfället ligger vi med en kassa på 400 000 kronor separerade från klubbens kassa via ett eget bankgiro. En fråga som ställts är om vi skall överföra dessa medel till Lions i Finland, som driver ett sameuropeiskt projekt, där man lyckas få fram elverk från Turkiet. Beslut är inte tagit. Huvudsaken är att elverk kommer till ett mörklagt Ukraina.

Även om det har tagit en hel del tid för att administrera detta projekt har det varit roligt att se den respons som ni klubbar har gett. cirka en tredjedel av landets klubbar har engagerat sig. Då är tiden för administration obetydlig.

Jag hoppas komma tillbaka med foto från en del av elverken när de är installerade.

Stort tack för er givmildhet.

 

PGRO Kent Beneiktsson
LC Reng Höllviken