Rapport från De Glömda Barnen

Nu i november har återigen matpaket kunnat delas ut till syriska flyktingar i Adana. 1000 matpaket delades ut för pengar som Sveriges Lions samlat in. Varje paket kostar ca 250kr och innehåller baslivsmedel för en familj i en månad.

Vid Ramadan i maj delades 1000 paket ut, men sedan dess har Pandemin förhindrat utdelning fram till nu.

Totalt har Sveriges Lions hittills är bekostat 19 000 matpaket till syriska flyktingfamiljer.

Bilder: Leif och Nilgun Niord