Lions Clubs International MD101 Sverige

Götene Lions bjuder allmänheten skickar in idéer och förslag

Konstnärlig utsmyckning i Hällekis

När Amfiteaterns Vänner la ner sin verksamhet fick Götene Lions förtroendet att använda en penninggåva för något kulturändamål i Götene kommun. Med stöd från Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg pågår ett arbete med att i första hand skapa konstnärliga utsmyckningar i tätorterna Lundsbrunn, Källby och Hällekis. För Lundsbrunn och Källby är konstnärer utsedda. Nu har turen kommit till Hällekis. Läs mer.