Lions Clubs International MD101 Sverige

Skydda dig mot bedrägerier

Under de senaste månaderna har antalet bedrägerier via telefon, SMS, sociala medier och e-post ökat. Var uppmärksam på bedragare som använder Lions Clubs Internationals (LCI) eller Lions Clubs International Foundations (LCIF) namn eller logotyper, eller andra betrodda och välkända namn. Läs mer.