Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Åhus loppis under corona

loppis hus

Våren 2020 var ombyggnad av vår loppis beslutad, finansierad, projekterad, och beställd! Det skulle ge oss ökade och öppnare försäljningsytor. Då slog Corona till! Vi stängde helt! ÅHUS HBK tog över vår hämtning på ÅVC.

Klubben beslöt då att satsa alla våra resurser på att riva inredning, stuva om och lagra i tält som förberedelse för ombygg- nation. Medlemmar och volontärer nappade och arbetet drog igång. Läs mer.

I juni fick vi fick låna en tillfällig lagerlokal av kommunen i före detta Optimera och kunde åter hämta på ÅVC. Efter semestrarna satte RA Byggen igång med ombyggnationen. Medlemmarna och volontärerna fanns ständigt på plats för att flytta möbler och andra grejer så byggarna kom åt att resa stolpar, montera balkar, golv med mera. Vi hann även med att ha en liten tillfällig sensommarloppis i september utanför vår tillfälliga lagerlokal i gamla Optimerahuset.

När väl ombyggnationen var klar startade arbetet med att bygga upp den nya inredningen med mycket nya (begagnade) hyllor. Sen blev det svettigt! Alla grejer vi hade i gamla Optimera- huset, i tältet och i containrar skulle bäras in och på plats! När nästan allt var på plats då kom hissen som skulle hjälpt till!

kassan

Nu var allt klart och efter en medlemsenkät kunde vi öppna på försök lördagen den 3 oktober. För att möta gällande restriktioner, beslöt vi att maximera antalet kunder i lokalen till 40 i taget. Köandet löste vi med nummerlappssystem. Vid entrén ”spritades” alla kunder och uppmanades att hålla avstånd. Vår personal bar munskydd och ansiktsvisir.

loppis klader
Nybyggd ovanvåning med stora ytor.

Det blev succé! Redan nästan en timme före öppning var de första kunderna på plats och hämtade nummerlappar. Vi gjorde vår största dagskassa, drygt 78 000 kronor! Under oktober och fram till och med 7 november fortsatte succén. Sedan kom hårdare restriktioner/rekommendationer som gjorde att vi måste tänka om!

pricka av listan
Alla som släpps in prickas av mot en lista, vid entrén där endast ingång är tillåten.

Systemet med tidsbokad försäljning tisdagar, onsdagar och lördagar startade den 1 december. Antalet kunder begränsades till 20 stycken per timme och egen personal minimerades. Nu har vi kört med detta system i nästan tre månader och det har fungerat över förväntan. Från våra kunder har vi fått bara positiva omdömen.

Tack till alla Medlemmar och volontärer som är med och jobbar! Tack till alla er som skänkt oss grejer och alla kunder som gjort det möjligt för oss att kunna fortsätt med vår hjälpverksamhet!


om loppis
Lions Loppis är öppet för försäljning, med tidsbokning, tisdagar kl 14 till 18 och lördagar kl 9 till 13. Tidsbokning kan bara göras via klubbens hemsida (ahus.lions.se) Här kan man boka in sig på önskad timme (max 20 platser) och datum. Skulle det vara fullbokat kan man ställa sig i kö.

Vill Du lämna grejer till oss så går det bra måndagar mellan klockan 09:00 och 12:00, tisdagar från klockan 14:00 till 18:00 och lördagar mellan klockan 09:00 och 13:00.