Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Sverige vattenprojekt Water Means Life i Hamure, Somalia

Människorna i Hamure Bari regionen i Somalia behöver inte gå flera km varje dag, tack vare Lions Sverige vattenprojekt Water Means Life som stöd av LCIF. WML har lyckats hitta vatten i borrhål nr 2 i området, denna gång i Hamure. Lions medlemmar från Bossaso Lions Clubs var närvarande när nyheten om vatten firandes. 

Nästa fas i projektet är att bygga ett vattensystem, inklussive ett vattentorn och vattenledningar. Tack till alla Lions medlemmar! Utan medlemmarnas engagemang och bidrag skulle inte detta varit möjligt.