Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Sveriges miljöpris 2021 till svensk mat

Pressmeddelande

plantera

Årets två pristagare arbetar med svensk mat. Svensk mat har oftast låg miljöpåverkan jämfört med importerad mat, lägsta användningen av antibiotika, minsta importen av virtuellt vatten och bidrar till mer biologisk mångfald. Det behövs mer livsmedel från svenska bönder. Läs mer.