Lions Clubs International MD101 Sverige

Aktiviteter för Världs Lionsdagen 8 oktober 2021

lionsdagen8okt2021Världs Lionsdagen 8 oktober med en nationell aktivitet till stöd för LCIF fokusområde syn.
Riksmötet beslöt i maj 2021 att fastställa verksamhetsplanen för 2021- 2022. Av denna framgår att tre nationellt samordnade aktiveter ska genomföras under året.
- 8 okt Världs Lionsdagen, insamling till LCIF med fokus syn
- 14 okt Världs Diabetesdagen, insamling med fokus på diabetes
- 5 jun Världs Miljödagen, insamling med fokus på vatten.

Läs mer.