Lions Clubs International MD101 Sverige

Tält från Sveriges Lions på plats på Haiti

Pressmeddelande

Återigen har Sverige i sitt unika samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lions Sverige levererat tält till behövande som drabbats av en katastrof. Läs mer.