Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions Osbys nya rekord

Lions Club Osbys insamling av julgranarna blev ett nytt rekord. Under lördagen samlade ett 20-tal medlemmar in 187 granar och 20 säckar med pantburkar. Ett stort stort tack till alla generösa Osbybor som bidrog. Många passade dessutom på att skänka ett extra bidra vilket gladde oss mycket. 100% av de insamlade pengarna går till hjälpverksamhet, lokalt, nationellt eller internationellt medan medlemmarna står för alla omkostnader.

osby julgran

På bilden syns de nöjda medlemmarna Joakim, Sune, Staffan, Lars-Göran, Sven-Eik och Ingemar framför de insamlade granarna som nu blir värme i fjärrvärmeverket.