Lions Clubs International MD101 Sverige

Partner program January 21st

Från yllebyxa och sidenkorsett till Smart Textile.

From wool trousers and silk corset to Smart Textiles.

boras 1

I Borås är den textila historien högst levande. Det är en stad full av berättelser, stolta ambassadörer, utbildning, forskning och med massa ny kunskap.

In Borås the history of the textile era is still very relevant. The city is full of stories, proud ambassador, training, research and a lot of new knowledge.

boras 2

Följ med in i Textile Fashion Center, som tidigare innehöll Svenskt Konstsilkes fabriker men idag är fullt av nya organisationer, företag och inte minst kreativa människor. En guidad tur tar oss genom Borås textila utveckling med hjälp av järnvägen och Viskan fram till morgondagens smarta textilier och innovationer. Borås textila historia är nu en del av framtiden. Visningen är i och runt Textile Fashion Center; Textilmuseet, Smart Textile Showroom, Handelslabbet och Textilhögskolan.

Let’s go to four a tour indoors the Textile Fashion Centre, a house which earlier housed Swedish artificial silk factory but is today filled with new organisations, companies and not least by creative people. The guided tour takes us through Borås textile development with help from the railway and the river Viskan to tomorrow's smart textiles and innovations. The textile history of Borås is part of its future. The tour is in and around the Textile Fashion Center, the Textile museum, Smart Textile Showroom, Handelslabbet and The School of Textiles.

boras 3

gamanGångavstånd är mindre än en kilometer från Grand hotel till Textile Fashion Center.

Walking distance is less than one kilometre from Grand hotel to Textile Fashion Center.

inclusion 2728130 960 720

Click on the map for a larger version.