Lions Clubs International MD101 Sverige
Ny hemsida

Folder om Lions och miljön

folder 2021

Tanken är att klubben kopierar/trycker så många foldrar man behöver. Den ska vikas till 1/3 av en A4. Beroende på skrivare kan en sida behöva roteras 180 grader, för att foldern ska bli lätt att läsa.

På bilden med FNs 17 hållbarhetsmål är Lions logga placerad på de mål som Lions på något sätt arbetar med. Två av målen har en röd ring. Ringarna visar vilka mål som kanske är särskilt viktiga att inte glömma i Sverige. Vatten, sött och salt, är dock Lions övergripande tema för hållbar utveckling.