Lions Clubs International MD101 Sverige
Ny hemsida

Information om vatten

Rent vatten vårt viktigaste livsmedel

 

Av allt vatten på jorden är bara en procent tillgängligt för oss människor som sötvatten. Det är vattnet som finns i sjöar, vattendrag eller som grundvatten i marken. Därför är det mycket angeläget att vi tar hotet om brist på vatten på största allvar. Vi kan klara oss utan olja och mycket annat men inte utan vatten.

Lions har i många år arbetat med ”synprojekt” i flertalet länder. Bristande hygien och orent vatten medför många sjukdomar och bidrar även till social stagnation. Varje dag dör 5000 barn i kolera och diarréer som konsekvens av dåligt vatten. Ögonsjukdomarna Flodblindhet och Trakom finns primärt i tropiska områden där det är orent vatten, trånga miljöer och dålig hygien.

I dag uppskattas det att 300–500 miljoner människor lider av trakom och är den vanligaste orsaken till blindhet, de flesta av dessa är barn.

Vidare har Lions organiserat och finansierat borrning och distribution system för färskvatten till byar, skolor och sjukhus i länder i Afrika. Fler än 250.000 människor kommer i närtid att få tillgång till kontinuerligt rent vatten.

I andra projekt har vi bl.a. i samarbete med lokala organisationer jobbat för att rensa och jobba för bättre vattenmiljö. Det gället i så väl havet, sjöarna som våra vattendrag.

Några av dessa partners är Boltic Sea, Marint kunskapscenter m.fl. Vidare hjälper lokala Lionsklubbar till att finansiera rensning av spökgarn, skräp i hamnar m.m. Flera klubbar samarbetar med skolklasser och även ”Håll Sverige Rent” för att städa stränder och många andra platser som tyvärr översköljs av plast i alla dess former.

Lions försöker på detta vis ta ansvar och som en aktiv part i miljöarbetet med vatten.

Detta gäller FN`s globala mål 6 (Rent vatten och sanitet för alla) och mål 14 (Hav och marina resurser) Givetvis hänger vatten även samman med de flesta av de andra 15 målen. Lions jobbar aktivt med flertalet av dessa FN mål över hela jorden och våra 1,4 milj. medlemmar skapar skillnad för många människor.

Flemming Denne 2020-11-04