Lions Clubs International MD101 Sverige

Interna debattartiklar

Vatten som miljötema för Lions? I tidningen Lion aug 2019.

Water Means Life. Vatten är det mest nödvändiga livsmedlet för människor och en förutsättning för hållbar utveckling. Finns inte vatten kan människor inte bo kvar. Antingen försöker folk protestera som i Syrien eller måste de fly. Klimatförändringar riskerar att göra vatten till en bristvara för många fler än de 2 100 000 människor som idag inte har rent vatten.

Nu finns ca 20 miljoner som flyr ändrat klimat. UNHCR, FNs flyktingkommission, har gjort prognosen att om 30 år kommer mellan 250 miljoner och 1000 miljoner människor att vara klimatmigranter. De allra flesta kommer inte att kunna återvända hem, då städer och odlingsmark ligger under vatten, är bortspolade, klimatet har blivit för torrt eller när de glaciärer som idag alltid ger vatten inte längre finns kvar.

Även i Sverige behöver vi vårda vårt vatten. Det gäller både att minska föroreningar i tex Östersjön och att säkra infiltration av nederbörd till grundvatten.

Att situationen inte är densamma längre, har bland annat med redan ändrat klimat att göra. Det kommer att bli värre om vi inte lyckas minska utsläppen av framför allt koldioxid. Enligt forskningen handlar det om de närmaste 10 åren. Lyssna gärna på forskaren Johan Rockströms vinterprat på SVT1: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1417244?programid=2071

Mer rent vatten behövs redan idag. Men hur kommer världen att se ut med 250 – 1000 miljoner fler flyktingar? Det är inte lätt att greppa och det behöver inte bli så. Men då behöver vi alla hjälpas åt med små och stora insatser som minskar utsläppen.

Jan Eksvärd, Lions Knivsta

Koordinator MD Miljö


Utkast intern debattartikel till tidningen Lions 8 november 2020

Artikeln är ännu inte införd

Debatt

Lions har genom åren kämpat med att vi är spretiga, har många olika aktiviteter och därmed inte når ut med vilka vi är och vad vi står för.cirklar

Samhället strävar idag mot ökad hållbarhet. Begreppet har tre dimensioner: social, ekologisk/miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Se bilden. Samhällets långsiktiga hållbarhet representeras av trekanten (H) i mitten där de tre ringarna överlappar varann. Ju mer integrerade de tre ringarna är, desto större blir trekanten för hållbarhet. De tre delarna i bilden bör ges samma tyngd när beslut tas, projekt drivs och när något ska förändras.

Lions verkar sedan 100 år främst för den sociala hållbarheten med en mängd hälsoprojekt, räddningstält och katastrofhjälp. LCI har beslutat att hjälpprojekt och insamlingar under 2 000 - talet ska ägnas åt barndiabetes, cancer, hunger, miljö och syn. Ungdomar har en särskild plats i arbetet bl a via LEO - klubbar, ungdomsutbytet och program mot mobbing och droger.

När det gäller miljömässig hållbarhet är Sveriges Lions fokus i första hand vatten i Sverige och globalt. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Nu driver vi projekt för att få fram vatten i torra områden i världen för att motverka effekten av ändrat klimat och ge människor möjlighet att bo kvar i sina hemområden. Det minskar antalet klimatflyktingar. Dessutom jobbar vi med att minska egen klimatpåverkan och bidrar till en mer cirkulär ekonomi dvs hållbar produktion och konsumtion med minimalt svinn av material.

Den ekonomiska hållbarheten handlar för oss om att sköta vår ekonomi, våra projekt och att efter förmåga kunna lämna ekonomisk nödhjälp. Ekonomiskt stödjer Lions när det som bäst behövs både i Sverige och globalt.

Genom att se social hållbarhet som ett paraply för allt det vi gör kan vi kanske knyta ihop Lions spretighet till en riktad verksamhet för hållbar utveckling, där vi kan bidra med miljömedveten hjälpverksamhet där den behövs som mest.

Sveriges Lions motto:

För samhällsansvar och livskvalitet             

globala fragor                                                                 

MD Miljö gm Jan Eksvärd