Lions Clubs International MD101 Sverige

Miljöenkät till klubbar

Ungefär 1⁄4 av klubbarna svarade på enkäten 2019-20. Av de som har svarat har en stor andel en hög medvetenhet om miljöbra åtgärder i vardagen både i klubbens verksamhet och i aktiviteterna i Sverige. 66-88 % undviker engångsartiklar av plast, serverar kranvatten, sorterar avfall och samåker.

25 % av de klubbar som svarat har miljöaktiviteter och flera planerar sådana aktiviteter. Fokus ligger på cirkulär ekonomi (loppis, återanvändning, skräpplockning, insamling av julgranar, närodling) och vatten (Baltic Sea Lions, kuststädning). En handfull klubbar har samarbete om skräpplockning med skolor eller andra organisationer/kommuner.

Under vintern 2020-21 kommer en ny enkät till presidenter och sekreterare. Vi utökar med någon fråga.