Lions Clubs International MD101 Sverige

Resemönster hos Lions förtroendevalda

MD Miljö (miljökommittén) gjorde i vintern 2019-20 en sammanställning av reseräkningar som sänts till MD verksamhetsåren 2011-12 och 2018-19.
Mellan åren har antalet personer som fått reseersättning ökat med 50 % till 37 personer, men antal mil var i stort sett oförändrat ca 20 000 mil/år. Antal mil med flyg inom landet hade minskat med 33 %, antal mil med bil minskat med 13 % och antal mil med tåg ökat med 60 %. Sammantaget minskade utsläppen av koldioxid från detta resande med ca 20 %. Vi kommer att göra en sammanställning över resamndet även för året 2019-20.