Lions Clubs International MD101 Sverige

Kriterier för att få priset

Priset delas ut till person, personer eller organisation i Sverige som inspirerat, varit föregångare och på ett betydelsefullt sätt främjar mer hållbar konsumtion, mindre avfall och mindre utsläpp av växthusgaser.

Vem kan nominera:                  Fritt. Man kan nominera sig själv.
Vem/vilka kan ta emot:

Enskilda personer, entreprenörer
Enskilda personer som lever som man lär, är aktiv i samhället, även om man leder större företag.

Små företag, föreningar, där priset kan betyda mycket både ekonomiskt och för PR.

Verksamheten ska finnas i Sverige

Lions medlem kan inte få priset

Inte heller organisationer som har 90 - konton.

Vinnarkriterier

Prisförslaget ska vara något Lions vill stödja och ge möjlighet för Lions att synas.
Det ska vara en exceptionell insats
Aktiviteten ska vara ny eller är en ihärdig insats.
Ska ha potential att kunna skalas upp
Ska inspirera till ändrat beteende, ändrad livsstil

Ska ge stor miljönytta för vatten, mark, luft, klimat, socialt.
Vara ett bra exempel på cirkulär ekonomi och bra exempel på hållbar utveckling

Har eller kan få stort genomslag i bygden
Har eller kan få stort genomslag nationellt
Ge nytta för Lions regionalt,
Ge nytta för Lions nationellt

Exempel på aktiviteter som ligger i linje med priset: Bilpooler, Second hand, Nya affärsidéer: T.ex. Lagning av jeans ingår i priset vid köp. Personer som driver frågor om klimat och hållbar livsstil. Man tar hand om mat som blir över. Hållbar produktion av mat, energi mm.

Lämna klubbens förslag på pristagare via formuläret på Lions hemsida eller till Jan Eksvärd This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast söndagen den 24januari 2021.

Ange Vem som lämnat förslaget, kontaktuppgifter till kandidaten, vad som motiverar priset.

Jan Eksvärd 2020-10-12