Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions miljöpris 2022 till vatten och skogsbruk

Årets två pristagare arbetar med svensk natur. Helgeåns vänner och Fredrik Isaksson har med stor framgång börjat restaurera en 400 år gammal vattenled. Arbetet skapar engagemang, naturupplevelser och affärsmöjligheter i bygden. Den svenska skogen behöver anpassas till kraven på mer biologisk mångfald, mer klimatnytta och samtidigt ekonomiskt brukande och möjlighet till naturupplevelser. Plockhugget AB utvecklar en metod där man tar ut de mogna och därmed mest lönsamma träden och lämnar de mindre träden att växa vidare. Läs mer.

Helgeåns Vänner och Fredrik Isaksson i Skåne

miljo2022

Genom ett ihärdigt nitiskt ideellt arbete har Fredrik Isaksson och Helgeåns vänner börjat restaurera en förfallen snart 400 årig vattenled till en mångfacetterad glädjekälla i dagens samhälle. Med samordning av systembärande myndigheter, 50 sponsorer, markägare och närmare 480 medlemmar är föreningen ett föredöme som nu och för framtiden skapar engagemang i bygden, förutsättningar för ekoturism, ökar både vuxna och barns lust och möjligheter att vara i naturen, ökar biologisk mångfald, minskar erosion och läckage av näring till havet. Detta ger hållbar utveckling.

Plockhugget AB finns i Småland, Västra Götaland och Dalarna

miljo2022 1

Plockhugget AB är en pionjär som vill utveckla ett nygammalt skogsbruk och en marknad för kvalitetsvirke som ger mer lokala jobb. Man bistår skogsägare med att bruka en skog som bättre tål ändrat klimat, stormar, bränder, insektsangrepp och samtidigt ger mer biologisk mångfald och högt rekreationsvärde.

Man skördar skogen mer varsamt, förvaltar skogens vattenhållande förmåga, minskar den kalhuggna ytan och anpassar skogsbruket till de platsbundna förutsättningarna. Detta är en väg att skapa ett mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Pristagarna erhåller 35 000 kr vardera. Ett varmt Grattis! till pristagarna och ett stort TACK! till dem som nominerade kandidater till Sveriges Lions miljöpris. Priserna delas ut fredagen den 27 maj på Lions Riksmöte i Falun.

Sista dag för att nominera till Lions Miljöpris pris 2023 är söndagen den 15 januari 2023.

För Lions Miljöjury
Jan Eksvärd, Lions Knivsta
Sammankallande