Lions Clubs International MD101 Sverige
Ny hemsida

Tidigare pristagare

Tidigare pristagare och motiveringar

2019

Greta Thunberg

Med engagemang, kunskap och mod samt sitt raka ärliga språk om hotet av ett ändrat klimat har Greta Thunberg påverkat inte bara ungdomar i Sverige. I alla befolkade världsdelar har skolungdomar markerat behovet av konkreta åtgärder för målet att begränsa den globala uppvärmningen. Greta Thunberg har även fått göra sin röst hörd för det globala etablissemanget. Bland annat vid klimatmötet i Katowice i Polen, World Economic Forum i Davos och för EUs ledare.
Med priset vill Lions i Sverige stödja Greta och inspirera Lions medlemmar, och alla andra som stödjer oss, att ta större steg för att minska utsläppen av växthusgaser.

Peckas Naturodlingar = Agtira Sverige

Med Europas största kretsloppsodling för produktion av fisk och grönsaker i växthus har Peckas Naturodlingar, Härnösand, lyckats förena en effektiv hållbar produktion av regnbåge och tomater i vårt klimat. I Sverige behöver vi producera mer av båda. Produkterna levereras nu från Haparanda ner till Linköping - efter endast 1 år i drift.

I växthusen blir fiskens avföring näring till tomaterna. Grusbäddarna som tomaterna växer i renar i sin tur vattnet till fisken. Utsläppen till omgivningen är noll. Fodret till fisken är ekologiskt och ingen antibiotika används. Energin till uppvärmning av växthus och fiskbassäng är förnybar. Efter 20 års utveckling byggdes under 2017 den första fullskaliga anläggningen och planen är att mångdubbla arealen under glas inom de närmaste 10 åren. 

https://www.agtira.com/se/om-oss/

2020

Marint kunskapscenter i Malmö

Marint kunskapscenter i Malmö väcker intresse och engagemangför den fantastiska miljö som döljer sig under ytan så att alla – barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter – får tillgång till kunskapen om havet och blir havsmedvetna.

Föreningens vision är att främja kunskap, medvetenhet och ansvarstagande hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, så att förutsättningarna för ett livskraftigt hav ökar.

Genom att bygga broar på alla nivåer och över gränser och genom att lyfta miljöfrågor med särskilt fokus på det marina, sprids en ökad kunskap och förståelse om havets betydelse för oss på planeten. Den marinpedagogiska verksamheten baseras på vetenskap, de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 och genomförs på ett handfast sätt genom praktiska aktiviteter och upplevelser. Ett hav – En planet.

https://www.smkc.se

2021

KindaMat vid Kisa i Östergötland

KindaMat är ett ovanligt framgångsrikt initiativ för ett mer hållbart lokalt samhälle och en ökad lokal matproduktion och därmed ökad matsuveränitet i Sverige.
Producenter och invånare i Kindabygden har bildat den ekonomiska föreningen med övergripande syfte att få fler människor medvetna om vad de har på tallriken och hur stor påverkan det har på miljön. Information om den lokala matens värden sprids. Fler djur betar och stärker den biologiska mångfalden och bibehåller det vackra landskapet. I föreningen kan producenter och konsumenter utveckla idéer, som stärker den lokala matproduktionen. Man ordnar föreläsningar, seminarier och studieresor, håller kontakt med andra projekt, offentliga verksamheter och andra organisationer.

KindaMat - Facebook

https://sv-se.facebook.com › profile

Norrfrid Naturbruk vid Sollefteå i Ångermanland

Norrfrid Naturbruk är ett utmärkt exempel på hur ett jordbruk i praktiken utvecklar mer etisk och hållbar matproduktion och de finaste råvaror landskapet långt norrut i Sverige kan frambringa. Gården kombinerar växtodling och djurhållning med en strävan att djuren ska leva efter sina instinkter och jorden bli allt bördigare. Man arbetar med naturen och drar nytta av djurens naturliga beteenden. Detta minskar också matens klimatpåverkan. Gården vårdar relationer och har ett nära samarbete med konsumenter genom andelsjordbruk, köttlådor och med andra gårdar. Det ger flexibilitet, bättre service till kund och ökad matsuveränitet.

https://www.norrbete.se/vara-gardar/klovsta/

2022

Helgeåns Vänner och Fredrik Isaksson nära Kristianstad i Skåne

Genom ett ihärdigt nitiskt ideellt arbete har Fredrik Isaksson och Helgeåns vänner börjat restaurera en förfallen snart 400 årig vattenled till en mångfacetterad glädjekälla i dagens samhälle. Med samordning av systembärande myndigheter, 50 sponsorer, markägare och närmare 480 medlemmar är föreningen ett föredöme som nu och för framtiden skapar engagemang i bygden, förutsättningar för ekoturism, ökar både vuxna och barns lust och möjligheter att vara i naturen, ökar biologisk mångfald, minskar erosion och läckage av näring till havet. Detta ger hållbar utveckling.

www.helgeansvanner.se

Plockhugget AB finns i Småland, Västra Götaland och Dalarna

Plockhugget AB är en pionjär som vill utveckla ett nygammalt skogsbruk och en marknad för kvalitetsvirke som ger mer lokala jobb. Man bistår skogsägare med att bruka en skog som bättre tål ändrat klimat, stormar, bränder, insektsangrepp och samtidigt ger mer biologisk mångfald och högt rekreationsvärde.

Man skördar skogen mer varsamt, förvaltar skogens vattenhållande förmåga, minskar den kalhuggna ytan och anpassar skogsbruket till de platsbundna förutsättningarna. Detta är en väg att skapa ett mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

www.plockhugget.se