Lions Clubs International MD101 Sverige

Tidigare pristagare

Pristagare och motiveringar till Sveriges Lions miljöpris 2019

Greta Thunberg
Med engagemang, kunskap och mod samt sitt raka ärliga språk om hotet av ett ändrat klimat har Greta Thunberg påverkat inte bara ungdomar i Sverige. I alla befolkade världsdelar har skolungdomar markerat behovet av konkreta åtgärder för målet att begränsa den globala uppvärmningen. Greta Thunberg har även fått göra sin röst hörd för det globala etablissemanget. Bland annat vid klimatmötet i Katowice i Polen, World Economic Forum i Davos och för EUs ledare.
Med priset vill Lions i Sverige stödja Greta och inspirera Lions medlemmar, och alla andra som stödjer oss, att ta större steg för att minska utsläppen av växthusgaser.

Peckas Naturodlingar

miljo2

Med Europas största kretsloppsodling för produktion av fisk och grönsaker i växthus har Peckas Naturodlingar, Härnösand, lyckats förena en effektiv hållbar produktion av regnbåge och tomater i vårt klimat. I Sverige behöver vi producera mer av båda. Produkterna levereras nu från Haparanda ner till Linköping - efter endast 1 år i drift.
I växthusen blir fiskens avföring näring till tomaterna. Grusbäddarna som tomaterna växer i renar i sin tur vattnet till fisken. Utsläppen till omgivningen är noll. Fodret till fisken är ekologiskt och ingen antibiotika används. Energin till uppvärmning av växthus och fiskbassäng är förnybar. Efter 20 års utveckling byggdes under 2017 den första fullskaliga anläggningen och planen är att mångdubbla arealen under glas inom de närmaste 10 åren.
http://www.peckas.se/ir/om-oss/

 

Pristagare 2020

Marint kunskapscenter i Malmö

miljo1

Marint kunskapscenter i Malmö väcker intresse och engagemangför den fantastiska miljö som döljer sig under ytan så att alla – barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter – får tillgång till kunskapen om havet och blir havsmedvetna.
Föreningens vision är att främja kunskap, medvetenhet och ansvarstagande hos medborgare, näringsliv och beslutsfattare, så att förutsättningarna för ett livskraftigt hav ökar.
Genom att bygga broar på alla nivåer och över gränser och genom att lyfta miljöfrågor med särskilt fokus på det marina, sprids en ökad kunskap och förståelse om havets betydelse för oss på planeten. Den marinpedagogiska verksamheten baseras på vetenskap, de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 och genomförs på ett handfast sätt genom praktiska aktiviteter och upplevelser. Ett hav – En planet.

https://www.smkc.se