Lions Clubs International MD101 Sverige

ID Mats Granaths rapport från LCI:s senaste styrelsemöte

Photo ID Mats Granath LCI 2022

Styrelsen inom LCI har 17 första års direktorer (International Director-ID) och 17 andra års direktorer vilka sitter i den internationella styrelsen samt i olika kommittéer. Därtill ingår särskilt utsedda personer (Board of Directors Appointees) som rådgivare utan rösträtt samt två LeoLion Board Liasons, detta år Ojas Chitnisb, USA och Katerina Iverson-Blekic, Australia. Läs mer.

IP besok stockholm2022

IP Brian Sheehans besök i Stockholm i september. Från vänster - IP Brian Sheehan, frun Lori Sheehan, Internationell Direktor Mats Granath och frun Ylva Granath.

PGRO Mats Granath blev vald till Internationell Direktor vid den virtuella internationella kongressen

mats

Mats tackar alla Lions för valet till detta viktiga uppdrag och Ylva och Mats ser fram emot två spännande år 2021-2023, som Internationell Direktor i den internationella styrelsen.

mats ylva

Det första styrelsemötet genomfördes på tisdagskvällen den 29 juni och Mats kommer att arbeta inom Marknadsföringskommittén. Nu ser Mats och Ylva fram emot att träffa alla medlemmar inte minst i de nordiska länderna, i olika sammanhang.

Till Internationell President valdes Douglas X Alexander från USA och årets tema är ” Service from the Heart”” - Hjälpinsatser från hjärtat.

För Mats är det viktigt att hålla en tät och nära kontakt med medlemmarna och att hålla medlemmarna informerade om det internationella styrelsearbete.

Förutom att nu arbeta med marknadsföringsfrågorna för LCI och möten med Lions i olika sammanhang står Europa Forum i Tessaloniki och styrelsemötet i San Diego för dörren i höst. Formen för dessa möten är beroende av hur pandemi situationen utvecklas.

”Vi hjälper från våra hjärtan genom vänlighet och genom mångfald”.

Kandidaterna till Internationell Direktor från Europa

Internationell Direktor (ID)  ingår i den internationella styrelsen och skall arbeta utifrån LCIs samtliga verksamheter, tillsammans med andra valda från Lions olika länder och regioner.

Varje ID ingår i en kommitté och skall särskilt arbeta med utvecklingsfrågor inom det arbetsområdet. 

IDs uppdrag inom styrelsen är två år, första året som First year Director och andra året som Second year Director. 

IDs uppdrag i styrelsen är att utveckla LCIs verksamheter och arbeta med Lions aktuella frågeställningar och Lions framtid som service organisation.

”Att vara ID är att vara både bärare av Lions historia och nytänkare!”

I år har Sverige en egen kandidat till ID utöver de övriga två från Europa.

id kandidater

Read more: Kandidaterna till Internationell Direktor från Europa