Lions Clubs International MD101 Sverige

Kandidaterna till Internationell Direktor från Europa

Internationell Direktor (ID)  ingår i den internationella styrelsen och skall arbeta utifrån LCIs samtliga verksamheter, tillsammans med andra valda från Lions olika länder och regioner.

Varje ID ingår i en kommitté och skall särskilt arbeta med utvecklingsfrågor inom det arbetsområdet. 

IDs uppdrag inom styrelsen är två år, första året som First year Director och andra året som Second year Director. 

IDs uppdrag i styrelsen är att utveckla LCIs verksamheter och arbeta med Lions aktuella frågeställningar och Lions framtid som service organisation.

”Att vara ID är att vara både bärare av Lions historia och nytänkare!”

I år har Sverige en egen kandidat till ID utöver de övriga två från Europa.

id kandidater

elena appiani

Elena Appiani

Lions Club Vicenza Palladio
District Ta1
MD 108 Italy
Läs mer om kandidaten.

Läs mer.

Teresa Dineen

Teresa Dineen

Lions Club Cork
District 133 Ireland
Läs mer om kandidaten.

mats granath

Mats Granath

Lions Club Tyresö
MD101 Sweden
Läs mer om kandidaten.