Lions Clubs International MD101 Sverige

ID Mats Granaths rapport från LCI:s senaste styrelsemöte

Photo ID Mats Granath LCI 2022

Styrelsen inom LCI har 17 första års direktorer (International Director-ID) och 17 andra års direktorer vilka sitter i den internationella styrelsen samt i olika kommittéer. Därtill ingår särskilt utsedda personer (Board of Directors Appointees) som rådgivare utan rösträtt samt två LeoLion Board Liasons, detta år Ojas Chitnisb, USA och Katerina Iverson-Blekic, Australia. Läs mer.

IP besok stockholm2022

IP Brian Sheehans besök i Stockholm i september. Från vänster - IP Brian Sheehan, frun Lori Sheehan, Internationell Direktor Mats Granath och frun Ylva Granath.