Lions Clubs International MD101 Sverige
Ny hemsida

Sveriges Lions Dataskyddspolicy

pdf

2022-02-02

Sveriges Lions Dataskyddspolicy 2022-01-29 Lions Sverige (Lions) värnar om din personliga integritet. Denna Dataskyddspolicy är uppdaterad enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och förklarar hur Lions samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Lions och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta Dataskyddsombudet (DO) vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Lions på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Genom att vara medlem i Lions, accepterar du Lions datapolicy och Lions behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Du godkänner också att Lions använder digital kommunikation för information till dig. Det är viktigt att du förstår vår datapolicy innan du blir medlem.

För att kunna informera dig om Lions verksamhet, behöver vi behandla dina personuppgifter, som registreras i Lions centrala medlemsregister, beläget i Lions huvudkontor i USA. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet. Vi har valt att använda den så kallade avtalsgrunden för din registrering, det vill säga att du blir medlem enligt Lions stadgar.

Vilken information samlas in?
Person- och kontaktuppgifter: (namn, adress, telefon, e-postadress, födelsedatum). Information från dig är generellt nödvändig för att du skall ingå ett avtalsförhållande med Lions och för att du som medlem skall kunna använda Lions hemsidor. Vi för utöver detta inga andra uppgifter om dig som person om du inte väljer att ta en befattning inom Lions. Då kommer en titel och befattningens tidsramar att läggas till. Alla uppgifter om personuppgifter hantera konfidentiellt och med stor försiktighet.

Information via e-post

Lions behandlar alla personuppgifter med stor försiktighet. Enligt GDPR är vi restriktiva med personuppgifter i e-postkommunikation. När syftet med e-postkommunikationen är uppnådd skall denna makuleras.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller information om Lions verksamhet, kurser och temadagar baserat på det avtal (stadgar) du medgivit.

Kan vi dela din information?

Svaret är nej. Lions delar inte din information utanför organisationen. Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Vad vi inte kommer att göra med dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att tillhandahålla dina uppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem inom Lions eller till dess att din klubb läggs ned och du inte blir transfererad till annan klubb. Därutöver sparas dina uppgifter i 12 månader eftersom du har rätt att gå tillbaka till Lions efter ett utträde och att samtidigt få behålla dina verksamhetsår enligt medlemsregistret.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till dina data ur medlemsregistret. Dess uppgifter får du av din klubb.

Rätt till ändring och rättelse – du har rätt att korrigera felaktigheter eller felaktig information om dig själv.

Rätt att bli raderad – du har rätt att begära radering av dina uppgifter om dessa uppgifter inte längre är relevanta.

Ansvariga

På klubbnivå finns tre olika befattningshavare som kan hantera medlemsregistret. Ansvarig är alltid sittande President. Dessutom kan Sekreterare och Klubbadministratör ha tillgång till registret enligt delegation från Presidenten.

På distriktsnivå skall finnas en sakkunnig till hjälp åt klubbarna då det gäller handhavandet av medlemsregistret.

På riksplanet skall Guvernörsrådet utse en Dataskyddsombudsman, som gentemot klubbar och distrikt skall tillse att medlemsregistrets användare uppfyller de krav som ställs enligt GDPR. Dataskyddsombudsmannen skall registreras hos Datainspektionen.

Denna policy är upprättad 2019-10-01 och reviderad och fastställd 2022-01-29.