Lions Clubs International MD101 Sverige

Lions projekt

Water Means Life

Över 800 barn dör i världen varje dag på grund av dåligt eller inget vatten. Det motsvarar två Jumbojet om dagen som störtar med barn.

De glömda barnen

Målet med projektet ”De glömda barnen” är att hjälpa framförallt barn på flykt. Barn som flyr kriget i Syrien och befinner sig i läger i Turkiet. Tillsammans med Turkiska Lions och på plats Leif och Nilgün Niord (Leif är medlem i Lions Club Nossebro och Nilgün i en klubb i Turkiet) delar projektet ut mat- och hygienpaket samt leksaker till barn och familjer.

Läs mer här.

Diabetesklinik med förebyggande hälsoinsats för barn och unga i Negombo, Sri Lanka

Målet med projektet är att undersöka och starta förebyggande behandling mot diabetes bland barn och unga i staden Negombo i Sri Lanka.

Projektet startade 1 juli 2013 och har beviljats pengar för att kunna fortsätta projektet även under verksamhetsåret 2014 – 2015. Beräknad avslutning 2016. Beviljad 1 071 800 kronor ur 2014 års insamling. Projektledare är Mats Granath LC Trollbäcken.

Läs mer här.

Mödravård i Morogoro, Tanzania

Resultat av projekt Morogoro >>

Detta är ett projekt som har pågått under många år och som har beviljats pengar för att kunna fortsätta med arbetet att förbättra mödravården och på det viset rädda livet på både mammor och nyfödda barn. Det har även genomförts kejsarsnitt i området. Hela projektet har uppmärksammats mycket positivt av regionsamordnare från Världens barn, som varit och sett insatserna på plats. Tanzanias president har också varit på plats och uttryckt sin beundran över insatsen som Lions gör för blivande mödrar i Morogoro. Projektet beviljades 1 200 000 kronor ur 2014 års insamling och ska under 2018 överlämnas till Tanzaniska staten. Projektledare är Sten Jansson LC Fjugesta.

Läs mer här.

Ögonklinik i Banankélédaga, Burkina Faso

Den italienska välgörenhetsorganisationen Flights Aid Association har avslutat sin flygplansburna ögonsjukvård och donerat utrustningen till sjukhuset Centre Medical la Grace i Banankélédaga. Målet för projektet är att bygga en ögonklinik i anslutning till centret för att tillhandahålla ögonsjukvård av god kvalitet.  Byggnaden står nu på plats och där har fram till november 2016 över 1300 patienter undersökts och 75 patienter opererats för gråstarr med linsinsättning. Projektet administreras av Lions Club Tillberga.

Skolbygge åt Maya-indianer i Chiapas, Mexiko

Se videon här.

Målet för projektet är att ersätta befintlig skolbyggnad, bestående av papp och plåt med en fullvärdig uppmurad byggnad där det ska finnas el, VVS, bollplan och inredning m m. Möjligen kan skolsalarna även användas som samlingslokaler för vuxna, när undervisning inte pågår. Projektledare är Tommy Widelius LC Motala.

Här en film från invigningen av skolan.

Tandvårdsklinik i Tanzania

Barnen i Tanzania har i regel mycket dålig tandstatus. På 1,5 miljoner innevånare i området Bukoba finns det 1,5 tandläkare. Målet är att bygga upp en tandvårdsklinik, ge tandhälsoutbildning och förebyggande åtgärder. Projektet beräknas pågå till 2018. Projektledare är Bo Hedås, LC Hedemora.

Rent Vatten i Tanzania

Projektets mål är att på landsbygden i Morogoro-området förse de boende i byarna med nya brunnar och rent vatten. Hittills har 9 byar fått rent vatten. Projektet har pågått sedan 2008 och beräknas pågå cirka 2 år till. Beviljades 1.380 000 kronor ur 2014 års insamling. Projektledare Magnus Svensson, LC Hörby.

Läs mer här.

Om Lions tält

Finish02

Finish03

Projektet är ett projekt för hela Sveriges Lions, klubbar inom Lions i Sverige bestämmer själva om och hur mycket de vill satsa på tälten.

Läs mer om projektet.